Kiedy zdecydować się na profesjonalne opróżnienie mieszkania w Katowicach?

Na profesjonalne opróżnienie mieszkania warto zdecydować się przede wszystkim w następstwie:

 • eksmisji,
 • przejęcia lokalu po osobach, które swoim sposobem użytkowania sprawiły, że nie nadaje się on do dalszego zamieszkiwania,
 • przejęcia lokalu po śmierci lokatora w sytuacji, gdy do zgonu doszło w jednym z pomieszczeń.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników mieszkania nie ma znaczenia, czy śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, czy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, samobójstwa lub morderstwa. Zaraz po ustaniu funkcji życiowych w ciele człowieka rozpoczyna się proces rozkładu, któremu towarzyszy wydobycie licznych substancji o toksycznym działaniu, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób użytkujących lokal po zgonie.

Z tego powodu opróżnianie mieszkań po zmarłych należy bezwzględnie zlecić profesjonalnym firmom sprzątającym.

Zamów opróżnianie mieszkania w Katowicach
Skontaktuj się z nami:

Na czym polega usługa opróżniania mieszkań w Katowicach?

Usługa opróżniania mieszkań w Katowicach polega na przygotowaniu lokalu do sprzedaży, przyjęcia nowych lokatorów lub pełnienia innych funkcji zgodnie z wolą właściciela lub zarządcy. W jej ramach technicy profesjonalnej firmy sprzątającej Vector wykonują następujące czynności:

 • wyniesienie i wywóz mebli, urządzeń oraz innych znajdujących się w mieszkaniu przedmiotów,
 • demontaż sprzętów,
 • wywóz gabarytów,
 • utylizacja mebli i innych niepotrzebnych sprzętów,
 • dokładne sprzątanie mieszkania,
 • usuwanie śladów użytkowania przez poprzednich lokatorów.

Opróżniane mieszkania są z reguły bardzo zaniedbane, przez co konieczne jest zazwyczaj zutylizowanie wszystkich znajdujących się w nich mebli i sprzętów. Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, w której możliwe jest uratowanie części dobytku i dalsze z niego korzystanie, firma Vector jest w stanie go skutecznie zdezynfekować.

W wypadku opróżniania szczególnie zabrudzonych mieszkań technicy firmy Vector wykonują także czynności pozwalające na gruntowne oczyszczenie i odkażenie wszystkich pomieszczeń. Sięgają oni po takie metody, jak dezynfekcja i dezynsekcja. W celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów, w tym odoru związanego z rozkładem zwłok, wykonywana jest także dezodoracja.

Opróżnianie mieszkania Katowice - dezynfekcja

Jednym ze sprzętów pozwalających na dezynfekcję mieszkań w ramach usługi ich opróżniania jest maszyna generująca promieniowanie UV, niszczące niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje

Dlaczego opróżnienie mieszkania należy zlecić fachowcom z firmy Vector Katowice?

Opróżnienie mieszkania po poprzednich lokatorach i przygotowanie go do sprzedaży, wynajmu lub pełnienia innych funkcji to trudne i czasochłonne zadanie. Wymaga ono dużego nakładu pracy, a niekiedy także specjalistycznej wiedzy i profesjonalnego sprzętu, przez co często wykracza poza możliwości właściciela lub zarządcy lokalu. Z tego powodu opróżnienie mieszkania najlepiej zlecić fachowcom posiadającym doświadczenie w tym zakresie.

Skorzystanie z pomocy profesjonalistów jest również istotne ze względów bezpieczeństwa. Podczas opróżniania mieszkania zdarza się wejście w kontakt z drobnoustrojami potencjalnie groźnymi dla zdrowia, a często nawet i życia człowieka. Ryzyko jest szczególnie duże w wypadku oczyszczania lokalu, w którym doszło do zgonu.

Skorzystaj z naszej oferty opróżniania mieszkań w Katowicach – zadzwoń:
725 392 578

Na terenie całych Katowic oraz okolic tego miasta realizujemy nasze profesjonalne usługi opróżniania i likwidacji lokali. Na tym terenie wykonujemy także sprzątanie mieszkań zaniedbanych.

Do kogo skierowana jest usługa opróżniania mieszkań w Katowicach?

Usługa opróżniania mieszkań w Katowicach skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, przede wszystkim spółdzielni mieszkaniowych, a także hotelipensjonatów. Po zakończeniu prac firma Vector przekazuje każdemu klientowi następujące dokumenty:

 • rachunek lub fakturę VAT,
 • kartę odpadów,
 • protokół dezynfekcji, certyfikat oraz zaświadczenie do sanepidu,
 • bezterminową gwarancję na wykonaną usługę.

Jaki jest koszt opróżniania mieszkań w Katowicach?

Koszt opróżniania mieszkań w Katowicach zaczyna się już od 500,00 zł i jest zależny od sytuacji zastanej w poddawanym czyszczeniu lokalu. Każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie, przy której sporządzeniu brane są pod uwagę przede wszystkim takie czynniki, jak:

 • wielkość opróżnianego mieszkania,
 • ilość mebli i przedmiotów wymagających wyniesienia,
 • ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji,
 • rodzaj wykorzystanych metod,
 • ilość i rodzaj wykorzystanych specjalistycznych urządzeń potrzebnych do osiągnięcia zadowalającego efektu końcowego,
 • czas potrzebny na realizację usługi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o opróżnianie mieszkań w Katowicach

1. Jakie są dodatkowe zalety skorzystania z usługi profesjonalnego opróżniania mieszkań w Katowicach?

Dodatkową zaletą skorzystania z usługi profesjonalnego opróżniania mieszkań w Katowicach jest możliwość pozbycia się starych mebli i innych niepotrzebnych przedmiotów. Wszystkie zbędne sprzęty są wywożone i poddawane utylizacji, dzięki czemu klient nie musi martwić się ich przechowywaniem i nie ponosi dodatkowych kosztów magazynowania.

2. Dezynsekcja opróżnianego mieszkania – na czym polega?

Dezynsekcja opróżnianego mieszkania polega na wyeliminowaniu owadów latających i biegających wraz z ich jajami oraz larwami. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest skuteczne zwalczenie znajdujących się w oczyszczanym lokalu szkodników.

3. W jakim celu wykonywana jest dezynfekcja w opróżnianym mieszkaniu?

Dezynfekcja w opróżnianym mieszkaniu wykonywana jest w celu wyniszczenia mikroorganizmów w formie wegetatywnej i zneutralizowania wirusów, bakterii, drobnoustrojów oraz patogenów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. Przeprowadza się ją przy pomocy środków chemicznych, biologicznych i mechanicznych, między innymi pary wodnej, gorącego powietrza, ognia oraz promieniowania UV.