Pozwolenie Nr UP/60/206

Pozwolenie Nr 66/2016 tpo

Wpis do Rejestru Odpadami, nasza firma posiada uruchomiony program BDO , zgodnie z ustawą o utylizacji odpadów różnego rodzaju.