Rozumiemy, że poradzenie sobie z traumatyczną sytuacją może być przytłaczające i trudne, ale jesteśmy tutaj, aby zaoferować swoje wsparcie, wiedzę i zasoby. Poniżej znajduje się obszerna lista kontrolna, której możesz użyć w poszukiwaniu niezawodnej, profesjonalnej firmy sprzątającej. Wykwalifikowany usługodawca powinien mieć odpowiednie licencje i certyfikaty, którymi może się okazać w każdym momencie.

Naszym celem jest edukacja i umożliwienie Ci podjęcia najlepszej decyzji dla Ciebie,
Twojej rodziny lub Twojej firmy

28-PUNKTOWA LISTA KONTROLNA

WYMAGANA PRZEZ PRAWO

* Profesjonalna firma sprzątająca powinna być w stanie przedstawić te dokumenty na miejscu na żądanie klienta.

OSHA – Bezpieczeństwo pracowników

 1. Szkolenie i przestrzeganie przepisów dotyczących patogenów przenoszonych przez krew
 2. Pisemny program kontroli ekspozycji
 3. Szkolenie i stosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE)
 4. Ocena zagrożeń i szkolenie w zakresie komunikacji oraz zgodność z SDS
 5. Szkolenia specjalistyczne: ochrona przed upadkiem, ochrona słuchu, ochrona pleców, bezpieczeństwo elektronarzędzi i zabezpieczenie przed zablokowaniem/oznakowaniem
 6. Szkolenie i zgodność w zakresie ochrony dróg oddechowych
 7. Szkolenie z zarządzania ryzykiem chorób cieplnych, w tym testowanie poziomu stresu cieplnego na miejscu
 8. Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

EPA i Państwowe Agencje Ochrony Środowiska – Bezpieczeństwo środowiska

 1. Licencjonowany generator odpadów medycznych
 2. Certyfikat EPA RRP Lead Paint
 3. Zgodność certyfikatu pracy z azbestem: (nie zakłóca procesu produkcji materiałów zawierających azbest lub jest licencjonowanym wykonawcą oczyszczania z azbestu)
 4. W stosownych przypadkach licencja przewoźnika odpadów medycznych
 5. W stosownych przypadkach umowa z licencjonowaną firmą zajmującą się utylizacją odpadów medycznych
 6. Bieżące obchodzenie się z odpadami medycznymi / transport i szkolenie procesowe
 7. Etykiety „biohazard” na pojazdach

NAJLEPSZE PRAKTYKI BRANŻOWE

Standardowe procedury

 1. Gruntowna wiedza na temat procesu czyszczenia i dezynfekcjiw
 2. Stosowanie specjalnie zaprojektowanych środków chemicznych przeznaczonych do usuwania zagrożeń biologicznych
 3. Sprawdzone referencje od klientów
 4. Placówka szkoleniowa pracowników
 5. Weryfikacja pracowników
 6. Badania przesiewowe przed zatrudnieniem i wyrywkowe testy narkotykowe
 7. Czyste rejestry jazdy swoich pracowników
 8. Niekorzstanie z podwykonawców
 9. Ubezpieczenie od odszkodowań dla pracowników
 10. Ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 11. Ubezpieczenie odpowiedzialności środowiskowej Wykonawcy
 12. Ubezpieczenie pojazdu

Zleć nam profesjonalne sprzątanie, dezynfekcję lub ozonowanie!
Zadzwoń do nas