Pociągi zajmujące się przewozem osób, a także pociągi towarowe działające czynnie w taborze PKP i Cargo wymagają regularnego sprzątania i dezynfekcji w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i najwyższej jakości obsługi pasażerów oraz towarów. Do właściwego przygotowania procesu ich czyszczenia nie wystarczy jednak zatrudnienie wewnętrznej ekipy sprzątającej – te, choć mogą zajmować się bieżącymi porządkami, nie zapewnią pełnej dezynfekcji wagonów i taboru. W firmie Vector posiadamy uprawnienia do przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego sprzątania i pełnej dezynfekcji taboru PKP i Cargo. Jak przebiegają takie prace?

Jak wygląda sprzątanie i dezynfekcja pociągów PKP?

Wnętrza pociągów, kabin obsługi i pomieszczeń w pociągach PKP i Cargo są regularnie użytkowane nie tylko przez pracowników spółki, ale też pasażerów, którzy mają podczas podróży nie tylko kontakt z osobami siedzącymi obok nich, ale też bakteriami i zarazkami pozostawionymi na ich miejscach przez poprzednich pasażerów. Nawet w obrębie jednego dnia niewidoczne zanieczyszczenia na powierzchniach kontaktu pasażerów z pociągiem mogą stanowić problem, szczególnie w obliczu światowej pandemii niebezpiecznego wirusa czy nawet sezonowej grypy. Dezynfekcja jest jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, pracowników i obsługi taboru PKP.

Kontakt z Vector

Zadzwoń: +48 725 392 578

Świadcząc kompleksowe usługi sprzątania i dezynfekcji pociągów, firma Vector dysponuje środkami niezbędnymi do przeprowadzenia pełnego oczyszczania taboru po zjechaniu pociągu na postoju. Środki zamgławiające oraz powierzchniowe, chemiczne środki dezynfekujące wymagają czasowego zamknięcia składu dlatego większość tego typu prac przeprowadzana jest w nocy – takie działanie pozwala nam na kompleksowe sprzątanie, dezynfekcję oraz wywietrzenie pociągu w przygotowaniu do kolejnego dnia pracy.

Nasi technicy podczas wykonywania prac dezynfekcyjnych w taborze PKP i Cargo korzystają z pełnego zabezpieczenia – pracują w kombinezonach, maskach i rękawiczkach, dzięki którym stosowane środki chemiczne nie stanowią dla nich zagrożenia, a sami pracownicy nie są źródłem zanieczyszczenia dla powierzchni które zostały już zdezynfekowane. Właściwe przygotowanie pociągu do pracy, z perspektywy zapewnienia czystości wszystkich powierzchni kontaktowych zależy od wielkości składu – pociągi Cargo wymagają zwykle mniej pracy, a ich dezynfekcja skupia się przede wszystkim na przygotowaniu przestrzeni użytkowanych na co dzień przez pracowników. Dla pociągów relacji pasażerskich konieczne jest zapewnienie dezynfekcji dla wszystkich powierzchni wewnątrz wagonów, co uzasadnia korzystanie z przemysłowych zamgławiaczy i rozpylania środka dezynfekującego jako głównego sposobu na walkę z bakteriami, wirusami, grzybami, drobnoustrojami i zanieczyszczeniami przenoszonymi przez powietrze i zalegającymi na różnych powierzchniach.

Dlaczego sprzątanie taboru PKP jest niezbędne?

Utrzymanie pociągów, czy to osobowych czy towarowych, w dobrej kondycji jest zadaniem wymaganym nie tylko w sytuacjach globalnej pandemii i realnego ryzyka kontaktu pasażerów i pracowników taboru z niebezpiecznymi wirusami.

Regularne dezynfekowanie i sprzątanie wagonów pozwala zagwarantować wysoki komfort i bezpieczeństwo pracy oraz podróży, jednocześnie zapewniając dłuższą żywotność wszystkich wewnętrznych konstrukcji.

Skupiając się na pociągach pasażerskich poruszających się w taborze PKP, dezynfekcja siedzeń, okien, drzwi, przycisków, uchwytów, stolików czy toalet poprzez odkażanie, zamgławianie i powierzchniową dezynfekcję przygotowuje bezpieczne środowisko podróży dla kolejnych pasażerów eliminując zabrudzenia i groźne dla zdrowia zanieczyszczenia, które mogły nagromadzić się na najczęściej dotykanych powierzchniach na przestrzeni nawet kilku godzin użytkowania składu pociągu. Zapewnienie regularnej dezynfekcji składu pociągów leży po stronie zarządu i jest jedyną gwarancją na przygotowanie bezpiecznych warunków pracy i podróży dla pasażerów, obsługi pociągu i pracowników obsługujących przewozy towarowe.

Czyszczenie i dezynfekcja taboru kolejowego po wypadku śmiertelnym

W Vector sprzątanie taboru kolejowego po wypadkach śmiertelnych wymaga dużego doświadczenia i wiedzy techników. Posiadamy duże doświadczenie w czyszczeniu i dezynfekcji  po śmierci wagonów i pojazdów szynowych . Nasza firma współpracuje na co dzień z PKP , Cargo. Wykonaliśmy już dziesiątki takich zleceń w Polsce. Po wykonaniu usługi wystawiamy certyfikat, zaświadczenie do Sanepidu, oraz inne dokumenty dopuszczające pociąg do ruchu .

KONTAKT

+48 725 392 578 – czynny 24 h/7 dni w tygodniu

+48 42 649 81 48