Usuwanie skażeń chemicznych – informacje ogólne

Nasza firma oferuje usuwanie skażeń chemicznych, które mogą być spowodowane celowo, jak i skażenia chemiczne naturalne powstałe wskutek katastrofy lub niezamierzonego działania człowieka. Przeprowadzając usuwanie skażeń chemicznych, utylizujemy materiały i substancje niebezpieczne.

W firmie Vector posiadamy wszelki niezbędny sprzęt, środki oraz kwalifikacje do usuwania skażeń chemicznych.  Naszym klientom po zakończeniu czynności wystawiamy specjalny certyfikat z hologramem oraz protokołem i stosowną dokumentację.

Usuwanie skażeń chemicznych, to także czynność, którą wykonujemy przy likwidacji starych i opuszczonych magazynów, laboratoriów, wysypisk śmieci, magazynów z lekami, fabryk oraz innych obiektów.

W celu ustalenia stawki za usuwanie skażeń chemicznych oraz terminu wykonania usługi, zachęcamy do kontaktu!

Vector – profesjonalne usługi usuwania skażeń chemicznych

Zachęcamy do kontaktu 725-392-578