Dekontaminacja, czyli proces usuwania i unieszkodliwiania substancji toksycznych z pomieszczeń wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i powinna być wykonywana wyłącznie przez doświadczonych techników. W ramach dekontaminacji możemy pozbyć się substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia, a więc chemikaliów, materiałów radioaktywnych, ale też czynników biologicznych. Dekontaminacja może być przeprowadzona profilaktycznie, w celu pozbycia się mniej szkodliwych drobnoustrojów, ale w większości przypadków wykonywana jest już w przypadku wykrycia na miejscu patogenu. Na czym polega dekontaminacja pomieszczeń i kiedy trzeba ją przeprowadzić?

Potrzebujesz naszej pomocy? Zadzwoń!

Czym jest i na czym polega dekontaminacja?

Dekontaminacja polega na skutecznym neutralizowaniu i usuwaniu czynników szkodliwych z pomieszczenia, w tym czynników biologicznych oraz chemicznych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Dekontaminację przeprowadza się w przypadku wykrycia obecności drożdży i czynników biologicznych mogących uczulać, wywoływać choroby u ludzi, a także tych występujących naturalnie ale mających negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka.

Dekontaminacja może być przeprowadzona na wiele sposobów, a konkretne metody będą zależały od źródła zagrożenia oraz znanych metod jego neutralizacji. Wśród najczęściej stosowanych technik dekontaminacji należy wymienić sanityzację – proces likwidowania mikroorganizmów z powierzchni płaskich, wykonywany często w placówkach medycznych i branży spożywczej z użyciem standardowych środków czyszczących; dezynfekcję, niszczącą mikroorganizmy w formie wegetatywnej, oraz sterylizację która jako jedyna radzi sobie z mikroorganizmami w formie wegetatywnej i przetrwalnikowej.

Z czym wiąże się dekontaminacja pomieszczeń – najważniejsze czynności

W ramach profesjonalnej dekontaminacji pomieszczeń przeprowadzamy między innymi kompleksowe sprzątanie po pożarach oraz pełną dezynfekcję po zwłokach.

Wszelkie drobnoustroje chorobotwórcze pojawiające się w różnego rodzaju pomieszczeniach są zazwyczaj niewidzialne gołym okiem i dla postronnego człowieka stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia nie wzbudzając większych podejrzeń ze strony samego zagrożonego. Bakterie, mikroorganizmy i drobnoustroje mogą przenosić się drogą kropelkową a także w momencie kontaktu ze skażonymi powierzchniami.

Dekontaminację, niezależnie od rodzaju czynnika biologicznego stwarzającego zagrożenie dla człowieka przeprowadzamy w oparciu o pełną dezynfekcję. Korzystamy z technologii certyfikowanych, sprawdzonych pod względem skuteczności neutralizacji wirusów, bakterii, drobnoustrojów i patogenów powstających przy rozkładzie ciała, uwalniających się podczas pożaru budynków czy powstających w wyniku wypadków ze środkami biologicznymi.

Jedną z podstawowych metod dekontaminacji jest ozonowanie – proces pozwalający na skuteczne oczyszczanie powietrza z drobnoustrojów, wirusów i bakterii przenoszących się drogą kropelkową. Przemysłowe generatory umożliwiają nam wykonanie dezynfekcji w obrębie dużych pomieszczeń przemysłowych, ale też mniejszych mieszkań, biur, piwnic i budynków prywatnych.

Dlaczego warto zlecić dekontaminację profesjonalistom?

Pełna dekontaminacja pomieszczeń pozwala na eliminację drobnoustrojów, patogenów, prątków, bakterii, wirusów i grzybów.

Wykonana przez doświadczoną ekipę nie będzie trwała długo, ale przyniesie dobre rezultaty i powoli pozbyć się zagrożenia dla zdrowia ludzi. Sama dekontaminacja, dzięki wykorzystaniu ozonowania oraz bezpiecznych, chemicznych środków neutralizujących jest bezpieczna dla ludzi i środowiska, a więc może być wykonywana tak często jak to tylko konieczne i nie wymaga ograniczenia dostępu do pomieszczeń po przeprowadzeniu procesu dekontaminacji.

Dużą wartością dekontaminacji pomieszczeń z wykorzystaniem bezpiecznych metod ozonowania i neutralizacji jest możliwość przeprowadzenia jej na dużą skalę. Ozonowanie można przeprowadzić w dużych pomieszczeniach, budynkach biurowych, domach czy obiektach przemysłowych bez ryzyka uszkodzenia urządzeń i przedmiotów znajdujących się wewnątrz, przy jednoczesnym oczyszczeniu ich powierzchni z drobnoustrojów i czynników biologicznych stanowiących zagrożenie.

Kiedy trzeba wykonać dekontaminację pomieszczeń?

Wskazaniem do przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczenia może być wiele zdarzeń, które stworzą podejrzenie obecności szkodliwych czynników biologicznych w pomieszczeniu. W przypadku pojawienia się epidemii, znalezienia w pomieszczeniu zmarłej osoby, czy poważnego pożaru budynku, przeprowadzenie dekontaminacji będzie konieczne do pozbycia się zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i przywrócenia warunków bezpiecznych do życia.

W związku z możliwościami dekontaminacji, proces taki przeprowadzany jest także regularnie w pomieszczeniach szpitalnych, laboratoriach, gabinetach stomatologicznych czy innych pomieszczeniach w placówkach medycznych mających regularny kontakt z problematycznymi czynnikami biologicznymi.

Zapraszamy do kontaktu:

+48 725 392 578 lub +48 42 649 81 48