Dekontaminacja, czyli proces usuwania i unieszkodliwiania substancji toksycznych z pomieszczeń wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i powinna być wykonywana wyłącznie przez doświadczonych techników.

W ramach dekontaminacji możemy pozbyć się substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia, a więc chemikaliów, materiałów radioaktywnych, ale też czynników biologicznych. Usługa może być przeprowadzona profilaktycznie, w celu pozbycia się mniej szkodliwych drobnoustrojów, ale w większości przypadków wykonywana jest już w przypadku wykrycia na miejscu patogenu. Na czym polega dekontaminacja pomieszczeń i kiedy trzeba ją przeprowadzić?

Potrzebujesz naszej pomocy? Zadzwoń!

Na czym polega dekontaminacja?

Dekontaminacja polega na skutecznym neutralizowaniu i usuwaniu czynników szkodliwych z pomieszczenia, w tym czynników biologicznych oraz chemicznych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Dekontaminację przeprowadza się w przypadku wykrycia obecności drożdży i czynników biologicznych mogących uczulać, wywoływać choroby u ludzi, a także tych występujących naturalnie ale mających negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Realizuje się ją zawsze w ramach procedur bezpieczeństwa po pożarze, gdy doszło do spalania różnych materiałów, na skutek czego wytworzyły się szkodliwe substancje smoliste.

Dekontaminacja w ramach sprzątania po pożarze

Dekontaminacja to kluczowy element każdego sprzątania po pożarze

Dekontaminacja może być przeprowadzona na wiele sposobów, a konkretne metody będą zależały od źródła zagrożenia oraz znanych metod jego neutralizacji. Wśród najczęściej stosowanych technik dekontaminacji należy wymienić:

  • sanityzację – proces likwidowania mikroorganizmów z powierzchni płaskich, wykonywany często w placówkach medycznych i branży spożywczej z użyciem standardowych środków czyszczących;
  • dezynfekcję, niszczącą mikroorganizmy w formie wegetatywnej,
  • sterylizację która jako jedyna radzi sobie z mikroorganizmami w formie wegetatywnej i przetrwalnikowej.

Jakie metody wykorzystuje się podczas dekontaminacji pomieszczeń? Najważniejsze czynności

Nasi specjaliści przeprowadzają profesjonalną dekontaminację po pożarach. Techniki te wykorzystujemy także w ramach dezynfekcji po zwłokach.

Wszelkie drobnoustroje chorobotwórcze pojawiające się w różnego rodzaju pomieszczeniach są zazwyczaj niewidzialne gołym okiem i dla postronnego człowieka stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia nie wzbudzając większych podejrzeń ze strony samego zagrożonego. Bakterie, mikroorganizmy i drobnoustroje mogą przenosić się drogą kropelkową a także w momencie kontaktu ze skażonymi powierzchniami.

Dekontaminację, niezależnie od rodzaju czynnika biologicznego stwarzającego zagrożenie dla człowieka przeprowadzamy w oparciu o pełną dezynfekcję. Korzystamy z technologii certyfikowanych, sprawdzonych pod względem skuteczności neutralizacji wirusów, bakterii, drobnoustrojów i patogenów powstających przy rozkładzie ciała, uwalniających się podczas pożaru budynków czy powstających w wyniku wypadków ze środkami biologicznymi.

Jedną z podstawowych metod dekontaminacji jest ozonowanie – proces pozwalający na skuteczne oczyszczanie powietrza z drobnoustrojów, wirusów i bakterii przenoszących się drogą kropelkową. Przemysłowe generatory umożliwiają nam wykonanie dezynfekcji w obrębie dużych pomieszczeń przemysłowych, ale też mniejszych mieszkań, biur, piwnic i budynków prywatnych.

Ozonowanie pomieszczenia w ramach dekontaminacji

Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych podczas dekontaminacji są generatory ozonu

Dlaczego warto zlecić dekontaminację profesjonalistom?

Pełna dekontaminacja pomieszczeń pozwala na eliminację drobnoustrojów, patogenów, prątków, bakterii, wirusów i grzybów.

Wykonana przez doświadczoną ekipę nie będzie trwała długo, ale przyniesie dobre rezultaty i powoli pozbyć się zagrożenia dla zdrowia ludzi. Sama dekontaminacja, dzięki wykorzystaniu ozonowania oraz bezpiecznych, chemicznych środków neutralizujących jest bezpieczna dla ludzi i środowiska, a więc może być wykonywana tak często jak to tylko konieczne i nie wymaga ograniczenia dostępu do pomieszczeń po przeprowadzeniu procesu dekontaminacji

Kiedy trzeba wykonać dekontaminację pomieszczeń?

Wskazaniem do przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczenia może być wiele zdarzeń, które stworzą podejrzenie obecności szkodliwych czynników biologicznych w pomieszczeniu. W przypadku pojawienia się epidemii, znalezienia w pomieszczeniu zmarłej osoby, czy poważnego pożaru budynku, przeprowadzenie dekontaminacji będzie konieczne do pozbycia się zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i przywrócenia warunków bezpiecznych do życia.

Chcesz zlecić nam dekontaminację pomieszczenia?
Skontaktuj się z nami!

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat dekontaminacji pomieszczeń?

1. W jakich obiektach wykonuje się dekontaminację?

Dekontaminację można przeprowadzić w dużych pomieszczeniach, budynkach biurowych, domach czy obiektach przemysłowych bez ryzyka uszkodzenia urządzeń i przedmiotów znajdujących się wewnątrz, przy jednoczesnym oczyszczeniu ich powierzchni z drobnoustrojów i czynników biologicznych stanowiących zagrożenie.

W związku z możliwościami dekontaminacji, proces taki przeprowadzany jest regularnie w pomieszczeniach szpitalnych, laboratoriach, gabinetach stomatologicznych czy innych pomieszczeniach w placówkach medycznych mających regularny kontakt z problematycznymi czynnikami biologicznymi.

2. Jak przebiega dekontaminacja wstępna?

Dekontaminacja wstępna to pierwszy krok w procesie usuwania szkodliwych substancji z pomieszczenia. Polega na usunięciu widocznych zanieczyszczeń, takich jak kurz, brud, gruz lub odpady, aby zapewnić dostęp do powierzchni, które wymagają dalszego czyszczenia.

Dopiero po ich usunięciu wdraża się metody, których celem jest wyeliminowanie skomplikowanych zanieczyszczeń, takich jak substancje chemiczne czy materiały biologiczne.

3. Jakie narzędzia wykorzystuje się do dekontaminacji powietrza?

Podczas dekontaminacji specjaliści z firmy Vector stosują przede wszystkim specjalistyczne filtry powietrza, przemysłowe generatory ozonu, mocne lampy UV oraz sprzęt pozwalający na jonizację powietrza. Wybór odpowiednich akcesoriów zależy od rodzaju i ilości szkodliwych substancji, które należy usunąć, a także od specyfiki pomieszczenia i jego wyposażenia.