Kiedy warto skorzystać z usługi profesjonalnego opróżniania mieszkań w Krakowie?

Z usługi profesjonalnego opróżnienia mieszkań w Krakowie warto skorzystać przede wszystkim w następstwie eksmisji i przejmowania lokalu po osobach, które swoim sposobem użytkowania sprawiły, że nie nadaje się on do dalszego zamieszkiwania.

Pomoc fachowców jest również niezbędna w wypadku śmierci lokatora. Nie ma przy tym znaczenia, czy zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, czy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, samobójstwa lub zabójstwa.

Profesjonalne opróżnianie wykonuje się również w wypadku zmiany lokatora niezwiązanej z eksmisją i w sytuacji, gdy właściciel lub zarządca mieszkania chce je doprowadzić do stanu początkowego.

Opróżnianie mieszkania w Krakowie

Jednym z powodów, dla którego nasi klienci z Krakowa decydują się na profesjonalne usługi opróżniania lokalu jest konieczność posprzątania mieszkania zaniedbanego i usunięcie z niego wszelkich zbędnych przedmiotów

Dlaczego do opróżnienia mieszkania najlepiej zatrudnić profesjonalną firmę sprzątającą?

Opróżnienie mieszkania po poprzednich lokatorach i przygotowanie go do sprzedaży lub pod wynajem jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym dużego nakładu pracy. W wielu wypadkach wiąże się również z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy i użycia zaawansowanego technologicznie sprzętu. Często przewyższa to możliwości właściciela lub zarządcy lokalu i wymaga zatrudnienia profesjonalnej firmy sprzątającej posiadającej doświadczenie w opróżnieniu mieszkań.

Skorzystanie z pomocy fachowców z firmy Vector Kraków jest istotne również ze względów bezpieczeństwa. W oczyszczanym lokalu mogą się bowiem znajdować potencjalnie groźne dla zdrowia, a nawet życia drobnoustroje. Ryzyko skażenia jest szczególnie duże w wypadku opróżniania mieszkania po zgonie, gdyż zaraz po śmierci w ciele człowieka rozpoczyna się proces rozkładu, któremu towarzyszy emisja licznych substancji o toksycznym działaniu.

Zamów usługę opróżniania mieszkania w Krakowie
Zadzwoń:

Co składa się na usługę opróżniania mieszkań w Krakowie?

Na usługę opróżniania mieszkania w Krakowie składają się czynności służące przygotowaniu lokalu do sprzedaży, przyjęcia nowych lokatorów lub pełnienia innych funkcji zgodnie z wolą jego właściciela bądź zarządcy. Są to przede wszystkim:

 • wyniesienie i wywóz mebli, urządzeń oraz innych znajdujących się w mieszkaniu przedmiotów,
 • demontaż sprzętów,
 • wywóz gabarytów,
 • utylizacja mebli i innych niepotrzebnych sprzętów,
 • dokładne sprzątanie mieszkania,
 • usuwanie śladów użytkowania przez poprzednich lokatorów.

Opróżniane mieszkania są z reguły bardzo zaniedbane, przez co konieczne jest zazwyczaj zutylizowanie wszystkich znajdujących się w nich mebli i sprzętów. W sytuacji, gdy możliwe jest uratowanie części dobytku i dalsze z niego korzystanie, realizujący usługę opróżniania mieszkania w Krakowie technicy firmy Vector są w stanie skutecznie go zdezynfekować.

Do kogo skierowana jest usługa opróżniania mieszkań w Krakowie?

Usługa opróżniania mieszkań w Krakowie skierowana jest zarówno do osób indywidualnych, jak i podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, w tym spółdzielni mieszkaniowych, a także hoteli i pensjonatów.

Po gruntownym oczyszczeniu lokalu firma Vector przekazuje każdemu klientowi zbiór dokumentów, składający się z:

 • rachunku lub faktury VAT,
 • karty odpadów,
 • protokołu dezynfekcji,
 • certyfikatu oraz zaświadczenia do sanepidu,

a także bezterminowej gwarancji na wykonaną usługę.

Chcesz skorzystać z profesjonalnej usługi  opróżniania mieszkań w Krakowie? Skontaktuj się z nami:
725 392 578

Działamy na terenie następujących dzielnic Krakowa: Bronowice, Prądnik Biały, Prądnik Czerwony, Mistrzejowice, Czyżyny, Podgórze, Wola Duchacka, Dębniki. Dla ich mieszkańców realizujemy kompleksowe usługi opróżniania mieszkań – sprawnie i skutecznie.

Jaki jest koszt opróżniania mieszkań w Krakowie?

Koszt opróżniania mieszkań w Krakowie różni się w zależności od zlecenia. Usługa podlega indywidualnej wycenie na podstawie sytuacji zastanej w poddawanym czyszczeniu lokalu. Przed przystąpieniem do prac technicy firmy Vector dokonują dokładnych oględzin mieszkania i na tej podstawie dobierają stosowne metody oraz środki, od których zależy ostateczny koszt opróżnienia mieszkania.

Cena usługi podawana jest do wiadomości klienta przed jej realizacją.

Zamów indywidualną wycenę

FAQ – najczęściej zadawane pytania o opróżnianie mieszkań w Krakowie

1. Jakie metody są wykorzystywane przy opróżnianiu silnie zanieczyszczonych mieszkań?

W wypadku silnie zanieczyszczonych mieszkań w ramach usługi opróżniania wykonywane są czynności pozwalające na gruntowne oczyszczenie i odkażenie wszystkich pomieszczeń. W tym celu wykorzystywane są takie metody, jak:

 • dezynfekcja przeprowadzana przy pomocy środków chemicznych, biologicznych oraz mechanicznych, której celem jest zniszczenie mikroorganizmów w formie wegetatywnej i zneutralizowanie wirusów, bakterii, drobnoustrojów oraz patogenów,
 • dezynsekcja, czyli zabieg stosowany w celu wyeliminowania owadów latających i biegających wraz z ich jajami oraz larwami,
 • dezodoracja wykonywana w celu skutecznego usunięcia nieprzyjemnych zapachów, w tym trupiego odoru utrzymującego się w pomieszczeniach, w których znajdowały się zwłoki.

2. Co ma wpływ na ostateczny koszt usługi opróżniania mieszkań w Krakowie?

Na ostateczny koszt usługi opróżniania mieszkań w Krakowie wpływ mają następujące czynniki:

 • wielkość opróżnianego lokalu,
 • ilość wymagających wyniesienia mebli i innych przedmiotów,
 • ilość przeznaczonych do utylizacji odpadów,
 • rodzaj wykorzystanych metod,
 • ilość i rodzaj wykorzystanych specjalistycznych urządzeń,
 • czas potrzebny na realizację usługi.

3. Dlaczego tak ważne jest, by opróżniająca mieszkanie firma sprzątająca oferowała wynoszenie i utylizację starych mebli oraz innych niepotrzebnych przedmiotów?

Wyniesienie i utylizacja starych mebli oraz innych niepotrzebnych przedmiotów przez firmę sprzątającą sprawia, że właściciel lub zarządca mieszkania nie musi martwić się koniecznością ich przechowywania i nie ponosi dodatkowych kosztów magazynowania.