Profesjonalne opróżnianie mieszkań w Szczecinie – kiedy warto skorzystać z usługi?

Z usługi profesjonalnego opróżniania mieszkań w Szczecinie warto skorzystać w następstwie eksmisji oraz przejmowania lokalu po osobach, które swoim sposobem użytkowania sprawiły, że nie nadaje się on do dalszego zamieszkiwania. Fachowe uprzątnięcie mieszkania jest ponadto niezbędne w wypadku śmierci lokatora, bez względu na to, czy zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, czy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, samobójstwa lub morderstwa.

Na profesjonalne opróżnienie mieszkania warto się również zdecydować w wypadku zmiany lokatora niezwiązanej z eksmisją i w sytuacji, gdy właściciel lub zarządca lokalu chce go przywrócić do stanu początkowego.

Szybkie i profesjonalne opróżnianie mieszkań w Szczecinie
Zachęcamy do kontaktu!

Czynności składające się na usługę opróżniania mieszkań w Szczecinie

Na usługę opróżniania mieszkań w Szczecinie składają się takie czynności, jak:

 • wyniesienie i wywóz mebli, urządzeń oraz innych znajdujących się w mieszkaniu przedmiotów,
 • demontaż sprzętów,
 • wywóz gabarytów,
 • utylizacja mebli i innych niepotrzebnych sprzętów,
 • dokładne sprzątanie mieszkania,
 • usuwanie śladów użytkowania przez poprzednich lokatorów.

Wszystkie wykonywane przez techników firmy Vector zabiegi służą przygotowaniu lokalu do sprzedaży, przyjęcia nowych lokatorów lub pełnienia innych funkcji zgodnie z wolą jego właściciela bądź zarządcy. Opróżniane mieszkania są zazwyczaj bardzo zaniedbane, co pociąga za sobą konieczność zutylizowania wszystkich znajdujących się w nich mebli i sprzętów. Jednak w sytuacji, gdy możliwe jest uratowanie części dobytku i dalsze z niego korzystanie, firma Vector oferuje jego skuteczną dezynfekcję.

Opróżnianie mieszkania Szczecin

Jednym z kluczowych etapów każdego opróżniania mieszkania w Szczecinie jest wywóz i utylizacja mebli

Dlaczego opróżnianie mieszkań powinno być wykonywane przez profesjonalistów?

Opróżnienie mieszkania i przygotowanie go do sprzedaży, pod wynajem lub do pełnienia innych przypisanych mu funkcji stanowi zadanie niezwykle czasochłonne i wymagające dużego nakładu pracy. Bardzo często wiąże się również z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy oraz użycia zaawansowanego technologicznie sprzętu. Z tego względu opróżnienie mieszkania z reguły przewyższa możliwości logistyczne i techniczne właściciela lub zarządcy lokalu i wymaga zatrudnienia profesjonalnej firmy sprzątającej.

Na skorzystanie z pomocy fachowców warto zdecydować się również ze względów bezpieczeństwa. W oczyszczanym lokalu mogą się bowiem znajdować groźne dla zdrowia, a nawet życia człowieka drobnoustroje. Ryzyko skażenia jest szczególnie duże w wypadku mieszkań, w których doszło do zgonu. Jest to spowodowane toksycznymi substancjami, jakie wydobywają się ze zwłok w czasie ich rozkładu.

Do kogo skierowana jest usługa opróżniania mieszkań w Szczecinie?

Usługa opróżniania mieszkań w Szczecinie skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, w tym spółdzielni mieszkaniowych oraz hoteli i pensjonatów. Po jej realizacji firma Vector przekazuje każdemu klientowi rachunek lub fakturę VAT, kartę odpadów, protokół dezynfekcji, certyfikat oraz zaświadczenie do sanepidu, a także bezterminową gwarancję na wykonane zlecenie.

Koszt opróżniania mieszkań w Szczecinie

Koszt opróżniania mieszkań w Szczecinie różni się w zależności od zlecenia. Usługa podlega indywidualnej wycenie na podstawie oględzin przeznaczonego do oczyszczenia lokalu, wykonanej przez techników firmy Vector przed przystąpieniem do pracy. Oceniają oni sytuację zastaną w mieszkaniu i dobierają stosowne metody oraz środki niezbędne do skutecznego opróżnienia wszystkich pomieszczeń i przywrócenia ich do stanu używalności. Wstępna wycena usługi podawana jest do wiadomości klienta przed jej realizacją.

Sprawdź szczegółowy cennik usług

FAQ – najczęściej zadawane pytania o opróżnianie mieszkań w Szczecinie

1. Od czego zależy ostateczny koszt usługi opróżniania mieszkań w Szczecinie?

Ostateczny koszt usługi opróżniania mieszkań w Szczecinie zależy przede wszystkim od takich czynników, jak:

 • wielkość opróżnianego lokalu,
 • ilość wymagających wyniesienia mebli i innych przedmiotów,
 • ilość przeznaczonych do utylizacji odpadów,
 • rodzaj wykorzystanych metod,
 • ilość i rodzaj wykorzystanych specjalistycznych urządzeń,
 • czas potrzebny na realizację usługi.

2. Jakie metody wykorzystywane są przez techników firmy Vector przy opróżnianiu mieszkań po zmarłych w Szczecinie?

Przy opróżnianiu mieszkań po zmarłych technicy Vector wykonują czynności pozwalające na gruntowne oczyszczenie i odkażenie wszystkich pomieszczeń. Wykorzystują oni w tym celu takie metody, jak:

 • dezynfekcja przeprowadzana przy pomocy środków chemicznych, biologicznych oraz mechanicznych, której celem jest zniszczenie mikroorganizmów w formie wegetatywnej i zneutralizowanie wirusów, bakterii, drobnoustrojów oraz patogenów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników lokalu,
 • dezynsekcja, czyli zabieg stosowany w celu wyeliminowania owadów latających i biegających wraz z ich jajami oraz larwami,
 • dezodoracja wykonywana w celu skutecznego usunięcia nieprzyjemnych zapachów, w tym trupiego odoru.

3. Jakie korzyści dla zleceniodawcy wynikają z wyniesienia i utylizacji starych mebli oraz innych niepotrzebnych sprzętów przez firmę sprzątającą?

Wyniesienie i utylizacja starych mebli oraz innych niepotrzebnych sprzętów przez firmę sprzątającą sprawia, że właściciel lub zarządca mieszkania nie musi ich przechowywać na własną rękę i nie ponosi dodatkowych kosztów magazynowania.