Zachowanie rzeczy po zmarłym

Śmierć człowieka to traumatyczne przeżycie dla wszystkich jego bliskich. Sytuacji nie ułatwia fakt, że to właśnie na nich zazwyczaj spoczywa obowiązek opróżnienia mieszkania po nieboszczyku i zagospodarowania pozostawionych przez niego przedmiotów.

Sprzątanie po zmarłej osobie stanowi wysiłek nie tylko fizyczny, lecz także emocjonalny. Wymaga odpowiedniej organizacji, a często także podejmowania trudnych decyzji.

Jakie rzeczy najczęściej zachowujemy po zmarłych?

Bliscy zmarłych najczęściej zachowują pozostawione przez nich przedmioty o wartości sentymentalnej. Są to przede wszystkim albumy ze zdjęciami, obrazy, ozdobne figurki i inne drobne elementy wystroju wnętrz. Zachowane zostają także cenne rodzinne pamiątki, biżuteria, książki oraz meble. W niektórych wypadkach bliscy zmarłego decydują się również na zatrzymanie poszczególnych elementów odzieży, głównie garniturów i sukien ślubnych, mundurów oraz ulubionych ubrań nieboszczyka.

Warto zachować takie rzeczy, które przywołują dobre wspomnienia o zmarłej osobie. Te, które nie są nacechowane emocjonalnie, dobrze przekazać potrzebującym lub organizacjom charytatywnym.

Czy ubrania i rzeczy po zmarłych należy odkazić w specjalny sposób?

Ubrania i rzeczy po zmarłych, które przebywały w mieszkaniu wraz ze zwłokami, mogły zostać skażone powstającymi w trakcie rozkładu tkanek czynnikami biologicznymi, stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom wchodzącym w kontakt z pozostawionymi przez denata przedmiotami konieczne jest więc przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów oczyszczających i odkażających. Pozwalają one zlikwidować możliwe zagrożenie biologiczne i zapobiec ryzyku kontaktu z różnego rodzaju bakteriami, wirusami i innymi patogenami.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej dezynfekcję mieszkania, w którym doszło do śmierci lokatora, a także wszystkich pozostawionych przez zmarłego przedmiotów powinna wykonać profesjonalna firma sprzątająca specjalizująca się w oczyszczaniu lokali po zgonie.

Odkażanie rzeczy po zmarłym

Rzeczy zmarłego, w tym jego ubrania, powinny zostać poddane procedurze odkażania

Jakie przedmioty po zmarłej osobie powinny zostać poddane procesowi profesjonalnego odkażenia?

Procesowi profesjonalnego odkażenia powinny zostać poddane przede wszystkim te przedmioty po zmarłej osobie, które zostały skażone krwią lub płynami ustrojowymi. Wejście w kontakt z tego typu wydzielinami może bowiem zagrażać zdrowiu, a nawet życiu nowych użytkowników sprzętów pozostawionych przez denata.

Gruntownemu odkażeniu należy poddać także przedmioty, które przed dłuższy czas znajdowały się w tym samym pomieszczeniu, co rozkładające się zwłoki, wskutek czego uległy skażeniu szkodliwymi dla zdrowia i życia człowieka drobnoustrojami. Warto przy tym zaznaczyć, że powód zgonu nie gra żadnej roli. Dokładna dezynfekcja jest wskazana w przypadku śmierci z przyczyn naturalnych, a także w wyniku choroby, nieszczęśliwego wypadku, samobójstwazabójstwa, jeżeli doszło do niej w miejscu znajdowania się poddawanego czyszczeniu dobytku.

Techniki wykorzystywane do odkażenia przedmiotów po zmarłych

W celu wyeliminowania ryzyka kontaktu z groźnymi dla zdrowia i życia człowieka bakteriami, wirusami oraz patogenami do odkażenia przedmiotów po zmarłych konieczne jest wykorzystanie atestowanych środków chemicznych, specjalistycznego sprzętu oraz sprawdzonych metod. Profesjonalna firma sprzątająca Vector wykonuje przede wszystkim ozonowanie, zamgławianie ULV, mikrodyfuzję oraz czyszczenie suchym lodem.

Ozonowanie

Ozonowanie przeprowadza się w mieszkaniu po zmarłym w celu usunięcia wszelkich znajdujących się w nim mikroorganizmów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowieka, a także utrzymujących się nieprzyjemnych zapachów. Metoda ta polega na przeprowadzeniu reakcji chemicznej, podczas której dochodzi do utlenienia się ozonu wraz ze znajdującymi się w powietrzu i na powierzchni sprzętów niepożądanymi substancjami.

Utlenione substancje podczas ozonowania mieszkania ulegają rozbiciu na czynniki proste, które nie są dłużej niebezpieczne dla człowieka.

Zamgławianie ULV

Zamgławianie ULV polega na aplikacji za pomocą specjalnego urządzenia, zwanego zamgławiaczem, gęstej mgły składającej się z drobnych kropel roztworu wody i preparatu biobójczego. Metoda ta sprawdza się zarówno w likwidacji drobnoustrojów, jak i przy neutralizowaniu nieprzyjemnych zapachów.

Mikrodyfuzja

Mikrodyfuzja pozwala na dokładne odkażenie sprzętów po zmarłym poprzez nasycenie całego pomieszczenia mgłą ze środkiem dezynfekującym. Skutecznie eliminuje bakterie, wirusy, grzyby i drobnoustroje znajdujące się na powierzchni wszystkich przedmiotów.

Czyszczenie suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem jest metodą szybką, skuteczną i bezpieczną dla oczyszczanych przedmiotów. Nie powoduje uwalniania się wilgoci, dlatego doskonale nadaje się do wszelkich powierzchni wrażliwych na korozję i kontakt z wodą, a także innych delikatnych i podatnych na uszkodzenia mechaniczne obiektów.

Do dezynfekcji przedmiotów po zmarłej osobie firma Vector wykorzystuje także środki chemiczne, takie jak chlorek benzalkoniowy i podchloryn.

Chcesz odzyskać przedmioty po zmarłym?
Zadzwoń po naszych specjalistów od dezynfekcji i czyszczenia suchym lodem: