Odnowienie domu po pożarze

Pożar jest incydentem zagrażającym życiu i zdrowiu, a także powodującym utratę części lub nawet całości dobytku. Każda osoba, która na jego skutek doznała jakichkolwiek strat, chce jak najszybciej odbudować utraconą przestrzeń życiową. Jak odnowić dom po pożarze krok po kroku?

Określenie stanu budynku po pożarze

Pierwszym krokiem odnawiania domu po pożarze jest określenie ogólnego stanu budynku. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności należy poczekać na zakończenie nie tylko akcji gaśniczej, lecz także czynności wykonywanych przez policję, rzeczoznawcę oraz agenta ubezpieczeniowego.

Konieczne jest bowiem upewnienie się, że powstałe na skutek pożaru szkody nie zagrażają konstrukcji, a budynek jest bezpieczny i nie grozi zawaleniem.

Gruntowne czyszczenie domu po pożarze

Jeżeli wejście do budynku po pożarze nie wiąże się z niebezpieczeństwem, można przystąpić do jego gruntownego sprzątania. Czyszczenie powinno być przeprowadzone jak najszybciej to możliwe, pozwala to bowiem ocalić część dóbr. Ważne jest jednak, by wcześniej uzyskać opinię rzeczoznawcy z ubezpieczalni, gdyż porządki mogą prowadzić do niewłaściwego oszacowania szkód. Warto pamiętać, że sprzątanie po pożarze polega na czymś więcej niż tylko usunięciu śladów powstałych na ścianach i innych płaszczyznach. W strawionym płomieniami lokalu na długo po zakończeniu akcji gaśniczej utrzymują się stanowiące zagrożenie dla człowieka substancje. Przeprowadzenie gruntownego czyszczenia domu po pożarze ma więc wymiar nie tylko estetyczny, lecz także zdrowotny.

Usuwanie szkód pożarowych

Gruntowne czyszczenie domu należy rozpocząć od usunięcia szkód pożarowych. Obejmuje to przede wszystkim uprzątnięcie i utylizację gruzu, a także zabezpieczenie pozostałych elementów konstrukcyjnych przed dalszymi zniszczeniami.

Skorzystaj z naszej oferty usuwania szkód pożarowych przez profesjonalistów z firmy Vector
Skontaktuj się z nami:

Wyniesienie sprzętów

Kolejny krok zakłada wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów i innych przedmiotów, zarówno tych uszkodzonych przez ogień, jak i znajdujących się w dobrym stanie. Zniszczone elementy wyposażenia powinny zostać bezpiecznie zutylizowane.

Usunięcie sadzy ze ścian

Po wyniesieniu sprzętów z domu po pożarze należy usunąć sadzę ze wszystkich ścian, sufitów i pozostałych powierzchni. Profesjonalna firma sprzątająca Vector wykorzystuje w tym celu specjalistyczny sprzęt umożliwiający szybkie i dokładne usuwanie osmolenia, a także preparaty pozwalające zabezpieczyć wszystkie płaszczyzny przed ponownym jego osiadaniem. Metodą często używaną do eliminacji sadzy i innych zanieczyszczeń ze ścian i pozostałych powierzchni jest czyszczenie suchym lodem.

Neutralizacja zadymienia

Ważnym elementem czyszczenia po pożarze jest neutralizacja zadymienia. Profesjonalna firma sprzątająca Vector wykonuje ponadto takie zabiegi, jak dezynfekcja przewodów wentylacyjnych oraz oczyszczenie powietrza przy pomocy filtrów HEPA.

Dekontaminacja

Ostatnim etapem czyszczenia domu po pożarze jest dekontaminacja. Pozwala ona pozbyć się zagrożeń ze strony powstałych na skutek działania płomieni substancji, które mogą prowadzić do rozwoju poważnych w skutkach chorób. W ramach dekontaminacji po pożarze wykonuje się przede wszystkim ozonowanie oraz dezynfekcję.

Ozonowanie

Ozonowanie jest procesem pozwalającym na oczyszczenie powietrza ze znajdujących się w nim drobnoustrojów, wirusów oraz bakterii. Stanowi również naturalny, bezpieczny i niezwykle skuteczny sposób na pozbycie się swądu spalenizny. Ozonowanie wykonywane jest z użyciem przemysłowych generatorów, które umożliwiają przeprowadzenie tego procesu w każdym typie pomieszczenia bez względu na jego wielkość.

Ozonowanie po pożarze

Ozonowanie to jeden z najlepszych sposobów na usunięcie nieprzyjemnego zapachu po pożarze

Dezynfekcja

Dezynfekcja to proces niszczący mikroorganizmy w formie wegetatywnej. Pozwala zneutralizować wszystkie uwolnione podczas pożaru budynku wirusy, bakterie, drobnoustroje i patogeny. Dezynfekcja przeprowadzana jest przy pomocy środków chemicznych, biologicznych, a także mechanicznych, takich jak para wodna, gorące powietrze, ogień oraz promieniowanie ultrafioletowe.

Prace remontowe

Po wykonaniu wszystkich czynności prowadzących do gruntownego oczyszczenia domu po pożarze można rozpocząć właściwe prace remontowe. Wymaga to zdjęcia zniszczonej podłogi, zrobienia wylewki samopoziomującej i położenia nowej podłogi. Może się zdarzyć, że kafelki przetrwały pożar i wystarczy tylko ich oczyszczenie, częściej jednak ceramiczne płytki ulegają popękaniu pod wpływem wysokiej temperatury i również wymagają wymiany.

Jak wyremontować dom po pożarze?

Specjaliści z firmy Vector mogą nie tylko zając się utylizacją odpadów po pożarach, ale także pracami remontowymi

W wypadku ścian i sufitów konieczne jest przygotowanie ich do ponownego malowania. Wymaga to zdjęcia starej farby, uzupełnienia ewentualnych ubytków i pokrycia całej powierzchni specjalną farbą podkładową. Chroni ona przed przebijaniem się na powierzchnię przebarwień, które, mimo usunięcia warstwy sadzy, wciąż mogą pozostawać widoczne.