Ozonowanie

Ozon to alotropowa, trójatomowa odmiana tlenu, inaczej zwana trójtlenem (O3). Na jego jedną cząsteczkę składają się więc trzy atomy. Ozon jest silnym utleniaczem, a także łatwo wchodzi w reakcje chemiczne. Posiada on właściwości aseptyczne i toksyczne. Jego prawidłowe użytkowanie jest jednak bardzo pożyteczne.

Czy ozon jest szkodliwy?

Ozon jest gazem, który naturalnie występuje w przyrodzie. Wyczuwalny jest w powietrzu po przejściu burzy, natomiast jego większe ilości znajdują się w atmosferze w wyższych partiach. Jednak czy ozon jest szkodliwy?

Do zatrucia dochodzi w sytuacji, kiedy stężenie ozonu przekracza pewne normy. Pierwsze objawy zauważamy już, gdy sięga ono 0,2 mg/m3. W momencie, gdy wzrasta do granic 9-20mg/m3, staje się poważnym zagrożeniem dla życia człowieka.

Pierwsze objawy zatrucia ozonem

Narażenie człowieka na zatrucie ozonem następuje głównie poprzez układ oddechowy. Pierwsze objawy pojawiają się bardzo szybko. To przede wszystkim drapanie w gardle, uczucie pieczenia w jamie ustnej, duszności, kaszel czy trudności z oddychaniem. Występują również inne dolegliwości takie jak: senność, znużenie, ból głowy, szczypanie oczu, nasilenie objawów astmy czy spadek ciśnienia.

Objawy zatrucia ozonem zagrażające życiu

Oddychając normalnie, ok. 75% wdychanego ozonu absorbowane jest przez drogi oddechowe oraz oskrzela. Długie narażenie na jego szkodliwe działanie może powodować poważne skutki zdrowotne. Mowa tutaj o: przyspieszonej pracy serca, obniżeniu ciśnienia tętniczego, zmniejszeniu wydolności płuc oraz ich obrzęku. Występowanie objawów oraz ich nasilenie jest bardzo zróżnicowane. Ta sama szkodliwa dawka ozonu oraz czas ekspozycji mogą wywołać różne objawy u poszczególnych osób.

zatrucie ozonem

Zatrucie ozonem – jak odpowiednio reagować?

W pierwszej kolejności powinno się jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną poza miejsce, w którym występuje silne stężenie ozonu – najlepiej na świeże powietrze. Niezwykle ważna jest stała kontrola stanu zdrowia poszkodowanego. Nie wolno pozostawiać go bez opieki. Następnie należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Istotną czynnością jest również ochrona przed utratą ciepła oraz pozostawanie osoby poszkodowanej w bezruchu.

Zatrucie ozonem – pierwsza pomoc

W sytuacji, kiedy osoba poszkodowana została odcięta od substancji toksycznej, pozostaje w bezpiecznym miejscu i jest przytomna, wówczas należy monitorować jej stan i czekać na przybycie służb medycznych. W tym czasie można zachęcać ją do spokojnego oddychania czystym powietrzem. W przypadku, kiedy poszkodowany jest nieprzytomny, powinno się ocenić jego oddech. Jeżeli jest wyczuwalny, należy ułożyć go w bezpiecznej pozycji, jeśli nie – trzeba rozpocząć resuscytację.

Skutki wdychania ozonu – jak wygląda leczenie?

Leczenie zatrucia ozonem polega na postępowaniu objawowym. Zazwyczaj personel medyczny podaje tlen oraz deksametazon do inhalacji w razie wystąpienia skurczowej reakcji oskrzeli. W przypadku silnych duszności zakładana jest tzw. stała droga dożylna. Kontroli podlega wtedy również ciśnienie krwi oraz częstość oddechów. Przy zaburzeniach krążeniowo-oddechowych lub obrzęku płuc stosowane są leki dożylne. Konieczny jest transport osoby poszkodowanej do szpitala.

Dowiedz się więcej o naszej usłudze ozonowania

Jakie środki zapobiegawcze stosuje firma Vector, w trakcie ozonowania?

Ozonowanie pomieszczeń jest bezpieczną procedurą, jeżeli wykonuje się je zgodnie z przepisami BHP. Firma Vector dysponuje odpowiednim sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą pracowników, którzy:

  • Przed przystąpieniem do ozonowania wynoszą wszystkie rośliny, natomiast pozostałe rzeczy starannie zabezpieczają.
  • Podczas całego procesu monitorują stężenie ozonu.
  • Po zakończonym ozonowaniu, ponownie dokładnie sprawdzają wysokość jego stężenia.

Korzystając z usług techników firmy Vector, zyskujemy gwarancję dokładnie i starannie przeprowadzonej procedury oraz możliwość powrotu do w pełni bezpiecznego lokalu.