Śmierć w domu

Zdarza się, że śmierć przychodzi nagle i niespodziewanie, czasami może to być proces powolnego odchodzenia. Niemniej jednak zgon bliskiej osoby zawsze jest traumatycznym przeżyciem dla otoczenia. W takiej chwili nikt nie myśli racjonalnie. W głowie pojawia się natłok myśli i milion pytań: co robić?, kto stwierdzi zgon w domu?, gdzie zadzwonić? W takiej sytuacji ważna jest obecność zaufanej osoby, która pomoże uporać się z trudną sytuacją.

Kogo należy wezwać, gdy osoba mieszkająca z nami zmarła?

Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się z silnymi emocjami. W takiej sytuacji pojawia się stres, niedowierzanie, a człowiek nie myśli racjonalnie. Pojawiają się pytania, gdzie zgłosić zgon w domu i jak postępować?

Zgon w domu – postępowanie

W sytuacji, gdy człowiek umiera w domu, kluczową kwestią są okoliczności, w jakich nastąpił zgon. Inaczej będzie wyglądało postępowanie w wyniku śmierci naturalnej niż w przypadku przestępstwa.

Zgon w domu – kogo wezwać?

Kto stwierdzi zgon osoby zmarłej w domu? W przypadku, kiedy do śmierci doszło wskutek przestępstwa, należy wezwać policję. Na miejscu pojawi się także prokurator, który będzie decydował o dalszej kolejności postępowania.

Z kolei, kiedy śmierć nastąpiła w dzień i z powodów naturalnych, wówczas należy wezwać lekarza rodzinnego, aby ten stwierdził zgon. W porze nocnej należy zadzwonić na nr alarmowy 112 i wezwać pogotowie. Lekarz stwierdzi ustanie funkcji życiowych oraz wykluczy możliwy udział osób trzecich bądź samobójstwo, w przeciwnym wypadku na miejsce zostanie wezwana policja. Kiedy nie będzie miał wątpliwości, wystawi kartę zgonu, która jest niezbędna do dalszych czynności.

Zmarły w mieszkaniu

Jak wygląda procedura orzekania zgonu?

Kiedy przybyły na miejsce lekarz wystawi kartę zgonu, wówczas dalszym krokiem jest poinformowanie zakładu pogrzebowego, który zabierze ciało do chłodni. Warto wybrać firmę, która kompleksowo zajmuje się organizacją pogrzebu. Śmierć bliskiej osoby jest traumatycznym przeżyciem, stąd też może się zdarzyć, że osoba, na której spoczął obowiązek pochówku, nie czuje się na siłach, aby tego dokonać. Zakład pogrzebowy przejmie na siebie część formalności związanych z organizacją pogrzebu.

Zgon w domu – co robić po zabraniu ciała?

Po ustaniu funkcji życiowych w ciele człowieka następuje stężenie pośmiertne. Skóra staje się blada, a mięśnie rozluźnione. Częstym zjawiskiem jest defekacja, czyli oddanie moczu i kału, jest to naturalne. Jednak należy pamiętać, że ciało zmarłego wytwarza toksyny, stąd też konieczne jest kompleksowe oczyszczenie pomieszczenia, w którym przebywał denat.

Usługę sprzątania i dezynfekcji po zgonie należy zlecić profesjonalnej firmie, która zutylizuje wszystkie niepotrzebne rzeczy, zabezpieczy materiał biologiczny oraz dokładnie uprzątnie i zdezynfekuje całą powierzchnię. Technicy mogą przystąpić do pracy zaraz po zabraniu ciała denata.

Chcesz skorzystać z usługi sprzątania domu po zmarłym?
Skontaktuj się z nami:

Zgon w domu – formalności

W obowiązku lekarza stwierdzającego zgon jest wystawienie karty zgonu. Wypełniana jest ona na miejscu i przekazywana rodzinie. Na podstawie karty zgonu wystawiany jest odpis skrócony aktu zgonu. Z kartą uzyskaną od lekarza należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, znajdującego się w gminie, w której nastąpił zgon.

Zgon w domu – procedury w Urzędzie Stanu Cywilnego

W USC należy przedstawić:

  • kartę zgonu;
  • dowód zmarłego;
  • wypełnić i przedstawić wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu;
  • dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie aktu zgonu.

Na podstawie uzyskanego aktu zgonu można dokonać dalszych formalności związanych z pochówkiem, starać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz dokonać wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem bądź spadkiem.

Zgon w domu a sekcja zwłok

Sekcja zwłok będzie konieczna w sytuacji, kiedy do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie bądź była ona wynikiem przestępstwa. Wezwany na miejsce lekarz również może zlecić sekcję zwłok, jeżeli ustalenie przyczyny śmierci nie jest jednoznaczne.

Cała procedura związana ze śmiercią osoby bliskiej w domu jest traumatycznym przeżyciem. Warto zatem poprosić o pomoc kogoś zaufanego. Dobrze, aby na miejscu pojawił się ktoś jeszcze z rodziny, sąsiadów bądź przyjaciół. Ważne, aby była to osoba, która zarówno wesprze w trudnych chwilach, jak i pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności.