Wypadek w miejscu pracy

Wypadek w pracy, którego konsekwencją jest obecność znacznej ilości krwi, niesie za sobą szereg niebezpieczeństw dla osób znajdujących się na miejscu zdarzenia. Takie sytuacje występują na co dzień, stąd też warto pamiętać, aby nie podejmować samodzielnych prób uprzątnięcia powierzchni. Chcąc w szybki i przede wszystkim bezpieczny sposób przywrócić funkcjonowanie zakładu, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy sprzątającej.

Jakiego rodzaju wypadki zdarzają się w miejscu pracy, które wymagają wezwania profesjonalnej firmy sprzątającej?

Wypadki w miejscach pracy zdarzają się bardzo często. Zazwyczaj nie są to poważne uszkodzenia ciała, jedynie drobne rany czy stłuczenia. Mimo to bywają również bardziej niebezpieczne sytuacje, którym może towarzyszyć śmierć. Według statystyk najczęściej do nagłych zdarzeń, których konsekwencją jest uraz bądź zgon, dochodzi z winy człowieka i nieprzestrzegania przez niego przepisów BHP. Inną przyczyną są m.in. wadliwa instalacja elektryczna oraz niepoprawne działanie maszyn czy urządzeń.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą sprzątanie miejsca wypadku?

W okolicznościach poważnego wypadku przy pracy konieczne jest wezwanie profesjonalnej firmy sprzątającej. Wynika to z obecności krwi, która stanowi zagrożenie dla otoczenia. Ten materiał biologiczny może zawierać różne wirusy czy bakterie, które często prowadzą do występowania rozmaitych chorób. To samo dotyczy wydzielin fizjologicznych. Właśnie dlatego kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, uwzględniając przy tym wszystkie zabrudzenia. Momenty, w których dochodzi do poważnego urazu, w tym krwawienia czy zanieczyszczenia materiałem biologicznym wymagają wdrożenia stosownych procedur, wynikających z przepisów prawa. Mowa tutaj o zabezpieczeniu miejsca wypadku, wezwaniu służb, powiadomieniu pracodawcy oraz oględzinach. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności konieczne jest dokładne uprzątnięcie i oczyszczenie całej powierzchni.

Czy można samodzielnie oczyścić miejsce zdarzenia? 

Zadanie to należy powierzyć profesjonalnej firmie sprzątającej, gdyż osoby, których zadaniem jest utrzymanie porządku na terenie danego zakładu pracy, nie dysponują odpowiednią wiedzą, sprzętem i środkami czyszczącymi. To również bezpieczne rozwiązanie, które minimalizuje ryzyko zakażenia chorobami wirusowymi, których nośnikiem jest krew. Wskazaniem do wezwania profesjonalnej firmy sprzątającej nie jest wyłącznie wypadek śmiertelny. Każde zdarzenie, któremu towarzyszą krew czy płyny ustrojowe będzie podstawą do skorzystania z usług specjalistów, którzy usuną wszelkie zagrożenia.Zgon w miejscu pracy

Co zapewnia firma świadcząca usługi sprzątania miejsc wypadków?

  • W sytuacji, kiedy do wypadku dochodzi w zakładzie pracy, konieczna jest pełna współpraca ze służbami obecnymi na miejscu. Firmy sprzątające mają doświadczenie w takich przypadkach i nie tylko doskonale wiedzą, jak należy postępować, ale także spełniają wszystkie niezbędne wytyczne.
  • Specjaliści wiedzą jak zabezpieczyć i utylizować wszelkie nieczystości tak, aby nie stwarzały żadnego zagrożenia. Czyszcząc daną powierzchnię, dobierają odpowiednie metody i środki dezynfekujące, dzięki czemu skutecznie usuwają wszelkie zabrudzenia, jednocześnie nie narażając obecnych przy tym przedmiotów, urządzeń czy maszyn.
  • Ważny jest również czas, ponieważ każdy przestój naraża pracodawcę na straty finansowe. Zapewniony przez firmę sprawdzony sprzęt oraz dobór odpowiednich metod dezynfekcji pozwala na szybkie i skuteczne uprzątnięcie całej powierzchni. Znacząco przyspiesza to przywrócenie funkcjonalności w miejscu zdarzenia i wznowienie pracy.
  • Po skończonym procesie, technicy wystawiają certyfikat potwierdzający prawidłowe przeprowadzenie dezynfekcji. Taki dokument jest gwarancją czystości i bezpieczeństwa w miejscu wypadku.

Dlaczego warto skorzystać ze specjalistycznych usług?

Krew obecna na miejscu wypadku stanowi poważne zagrożenie dla innych osób. Jej skuteczne usunięcie możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich środków czyszczących. Stąd też warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która nie tylko dysponuje stosownymi preparatami, ale przede wszystkim posiada wiedzę i doświadczenie w tego typu przypadkach. Usunięcie śladów krwi jest zadaniem dla przeszkolonych specjalistów, którzy na co dzień sprzątają i dezynfekują pomieszczenia. Technicy dysponują odpowiednim sprzętem, który pozwala na trwałe usunięcie wszelkich materiałów biologicznych.

Wypadek w Twoim miejscu pracy?
Skorzystaj z naszych usług:

 

Wypadki w pracy zdarzają się na co dzień, warto zatem pamiętać, aby nie narażać innych osób na dodatkowe niebezpieczeństwo. Kluczowe jest również dokładne uprzątnięcie całej powierzchni. Właśnie dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która na co dzień wykonuje takie czynności.