Śmierć w domu

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest ogromnym przeżyciem. Jest ona szczególnie trudna, jeśli zgon nastąpił w domu. W takiej sytuacji niezbędne jest zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom, które wystawią stosowne dokumenty. Dowiedz się, jak zgłosić zgon oraz jak przebiega cała procedura jego stwierdzenia.

Śmierć w domu — kto stwierdza zgon?

Najczęstszym powodem zgonu w domu są przyczyny naturalne, takie jak starość czy choroba. W takiej sytuacji niezbędne jest wezwanie lekarza. W godzinach pracy przychodni należy wezwać lekarza rodzinnego lub internistę. A kto stwierdzi zgon w nocy, gdy placówki medyczne są zamknięte? W takim przypadku niezbędne jest poinformowanie pogotowia ratunkowego, które wyśle na miejsce zespół z lekarzem.

Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, stwierdzeniem braku nieprawidłowości oraz zebraniem dodatkowego wywiadu lekarz wystawia kartę zgonu. W przypadku, gdy medyk stwierdzi, że do śmierci nie doszło z przyczyn naturalnych, to nie wyda tego dokumentu oraz dodatkowo powiadomi o tym fakcie odpowiednie służby.

Stwierdzenie zgonu w domu

Czy ratownik medyczny może stwierdzić zgon?

22 czerwca 2023 roku weszły w życie nowe przepisy o zawodzie ratownika medycznego. Zgodnie z nimi osoby pracujące w tej profesji mogą stwierdzić zgon pacjenta tylko wtedy, gdy doszło do niego podczas akcji ratunkowej. Oznacza to, że w takich sytuacjach nie ma potrzeby wzywania lekarza, który to potwierdzi. Jednak jeśli zgon nastąpił przed przyjazdem ratowników, to procedura przebiega w opisany wyżej sposób.

Po ilu godzinach lekarz stwierdza zgon?

Karta zgonu powinna być wystawiona przez lekarza, który w okresie 30 dni przed zgonem pacjenta udzielał mu świadczeń, czyli był jego lekarzem rodzinnym. Jeśli jest to niemożliwe, np. ze względu na odległość od miejsca zgonu, to kartę może wystawić lekarz, który został wezwany do pacjenta lub zatrudniony w najbliższej przychodzi czy ośrodku zdrowia.

Do osoby upoważnionej należy ustalenie tożsamości zmarłego. Musi dokonać samodzielnych oględzin w ciągu 12 godzin od wezwania do zgonu.

Zgon w domu — jak należy postępować?

Po otrzymaniu karty zgonu należy niezwłocznie powiadomić wybrany zakład pogrzebowy, który rozpocznie przygotowania do uroczystości. Działają one przez całą dobę, także w święta, dlatego nie warto z tym zwlekać. Pracownicy takiego zakładu zapoznają się z przedstawioną kartą zgonu, a następnie odbierają ciało. W czasie przygotowywania zmarłego do pochówku, w ciągu 24 godzin należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, który musi wydać akt zgonu. Należy pamiętać o tym, aby był to urząd zgodny z miejscem śmierci, a nie zameldowania lub zamieszkania.

Aby wydać akt zgonu, Urząd Stanu Cywilnego potrzebuje następujących dokumentów:

  • dokumentu tożsamości zmarłego,
  • dokumentu tożsamości osoby wnioskującej,
  • karty zgonu,
  • wniosku o wydanie aktu.

Z aktem zgonu należy udać się do parafii oraz domu pogrzebowego, aby ustalić szczegóły pochówku. W przypadku pogrzebów świeckich są one prowadzone przez Mistrzów Ceremonii.

Dowiedz się więcej o naszej usłudze sprzątania mieszkania przed pogrzebem

Zgon w domu a policja — kiedy należy ją wezwać?

Jeśli występuje podejrzenie, że zgon był wynikiem przestępstwa, należy niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie służby. Po kontakcie z numerem alarmowym 112 dyspozytor wyśle je na miejsce w celach dochodzeniowych. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza ciało zostanie zabrane do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia sekcji. Pozwoli ona ocenić faktyczne przyczyny zgonu.

Wszelkie dalsze czynności będą nadzorowane przez prokuraturę, która podejmie dalsze niezbędne kroki w celu wyjaśnienia sprawy.

Zgon a nieszczęśliwy wypadek — co trzeba wiedzieć?

Jeśli w domu dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, który mógł zakończyć się śmiercią, na miejsce należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. Lekarz podejmie działania mające na celu uratowanie życia, a jeśli będzie to niemożliwe, to stwierdzi zgon. O tym, jak będą przebiegały dalsze działania, zadecyduje policja oraz prokuratura.

Jeśli do wypadku przyczynią się osoby trzecie, to niezbędne będzie wykonanie sekcji zwłok. Jeśli nie wykaże ona nieprawidłowości, to lekarz wystawi kartę zgonu, a najbliżsi będą mogli podjąć dalsze kroki w celu organizacji uroczystości pogrzebowych.