Zalanie

Podtopienia, chociaż najczęściej kojarzą się z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, mogą mieć różne źródła. Polska, z racji swojego położenia w strefie klimatu umiarkowanego, jest narażona na liczne zjawiska pogodowe, które mogą skutkować podtopieniami.

Jakie są najczęstsze przyczyny podtopień?

 • Gwałtowny opad deszczu – w sytuacjach, gdy intensywne burze deszczowe przemierzają nasz kraj, systemy kanalizacyjne często nie są w stanie sprostać zadaniu odprowadzenia nadmiaru wody. W rezultacie gromadzi się ona na powierzchni terenu, zalewając niejednokrotnie całe budynki.
 • Topniejące pokrywy śnieżne wczesną wiosną – po obfitych opadach śniegu zimą, topniejący śnieg może przysporzyć problemów, zwłaszcza gdy systemy odwadniające są już przeciążone.
 • Awaria systemów kanalizacyjnych – często jest ona spowodowana starą lub zniszczoną infrastrukturą. Jest to czynnik, który również może prowadzić do podtopień.
 • Lokalizacja w miejscach szczególnie narażonych na zalania – są to m.in. doliny rzeczne, tereny nisko położone czy obszary w sąsiedztwie zbiorników wodnych. W tych miejscach ryzyko podtopienia wzrasta, zwłaszcza w okresach długotrwałych lub nagłych i bardzo gwałtownych opadów.

Jak skutecznie radzić sobie z podtopieniem

Podtopienie budynku to sytuacja, która wymaga natychmiastowej reakcji.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa – zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań, powinniśmy upewnić się, że budynek jest bezpieczny – to oznacza odłączenie prądu i unikanie kontaktu z wodą, która mogła zostać skażona.
  • Jak najszybsze usunięcie wody – w zależności od skali podtopienia w Polsce może to wymagać zastosowania specjalistycznych pomp, odkurzaczy wodnych czy nawet prostej pracy z użyciem wiader.
  • Dokładne osuszenie pomieszczeń – otwarcie okien, zastosowanie wentylatorów czy osuszaczy powietrza poprawi cyrkulację powietrza i przyspieszy proces suszenia.
  • Oczyszczenie i dezynfekcja zalanej powierzchni – czynności te zapobiegają rozwojowi wszelkiego rodzaju bakterii, które mogły nagromadzić się w trakcie zalania pomieszczenia.
  • Kontrola ewentualnych uszkodzeń konstrukcyjnych – mowa tu m.in. o pęknięciach ścian czy podłogi. Może wymagać to konsultacji z ekspertem.
  • Regularne inspekcje i użycie odpowiednich środków przeciwgrzybiczych – są one środkiem do zapobiegania rozwojowi pleśni oraz gwarantują skuteczną ochronę budynku przed tym niebezpiecznym intruzem.

Dowiedz się więcej o sprzątaniu po zalaniach

Ryzyko wtórnego podtopienia

Podtopienie wtórne to zjawisko, które może wystąpić w wyniku nieprawidłowego osuszenia budynku po pierwotnym zdarzeniu. Może to być spowodowane niewłaściwie przeprowadzonym procesem osuszania, awarią pomp czy nieszczelnościami w strukturze budynku. Skutkiem wtórnego podtopienia mogą być jeszcze większe straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia mieszkańców z powodu rozwoju pleśni i bakterii.

Niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym usuwaniem nadmiaru wody

Nieprawidłowe postępowanie po podtopieniu budynku i nieodpowiednie usuwanie nadmiaru wody mogą prowadzić do szeregu poważnych konsekwencji, które stanowią zagrożenie nie tylko dla konstrukcji budynku, ale również dla zdrowia jego mieszkańców.

Poważne uszkodzenia budynku

Przede wszystkim, jeśli woda nie zostanie szybko usunięta, może prowadzić do poważnych uszkodzeń budynku. Wilgoć przenikając w głąb materiałów budowlanych, takich jak drewno, gips czy beton, osłabia ich strukturę. W przypadku drewna może to prowadzić do jego gnicia, a w przypadku betonu do korozji zbrojenia, co w konsekwencji może zagrozić stabilnością całego budynku.

Rozwój pleśni i grzybów

Nieprawidłowe lub opóźnione osuszanie może także prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Te mikroorganizmy uwielbiają wilgotne i ciepłe środowisko, a ich rozwój w domu jest nie tylko szkodliwy dla budynku, ale także stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Pleśń może powodować alergie, podrażnienia dróg oddechowych i wielu innych problemów zdrowotnych. Poza pleśnią, istnieje też ryzyko rozwoju bakterii w stojącej wodzie, zwłaszcza jeśli została ona zanieczyszczona ściekami lub innymi szkodliwymi substancjami. W takim przypadku konieczna jest dokładna dezynfekcja, która zlikwiduje wszelkie zagrożenia.

Uszkodzenia instalacji elektrycznej

Równie ważnym zagadnieniem jest ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej. Woda, dostając się do gniazdek czy przewodów, może prowadzić do zwarcia, co nie tylko grozi pożarem, ale również stanowi bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających w budynku.Zalane pomieszczenia

Zlecenie sprzątania po zalaniu profesjonalnej firmie

Aby mieć pełną gwarancję odpowiedniego oczyszczenia pomieszczenia po zalaniu, warto zainwestować w usługi profesjonalnej firmy sprzątającej. Technicy firmy Vector mają odpowiedni sprzęt i techniki, które skutecznie zapobiegają dalszym uszkodzeniom budynku, rozwojowi pleśni i grzybów oraz ponownym podtopieniom. Usługa osuszania składa się z kilku kroków:

 • oględziny pomieszczenia,
 • całkowite wypompowanie nadmiaru wody,
 • usunięcie szlamu,
 • wyniesienie zniszczonych mebli oraz przedmiotów,
 • ewentualny demontaż podłogi,
 • osuszanie specjalistycznymi metodami (absorpcja, mikrofale, kondensacja, gorące powietrze).

Dodatkowo może zostać wykonana usługa dezynfekcji, która usunie wszelkie nagromadzone podczas zalania niebezpieczne bakterie i zanieczyszczenia.