Materiał biologiczny po zmarłym

Usuwanie materiału biologicznego po zmarłym jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych w ramach usługi sprzątania po zmarłych. Firma Vector specjalizuje się w tego typu zadaniach, gwarantując skuteczne oczyszczenie i dezynfekcję mieszkania po śmierci naturalnej, ale także trudniejszych, tragicznych zdarzeniach losowych. W przypadku tych ostatnich, np. samobójstw, zabójstw czy wypadków, na miejscu znalezienia ciała pozostaje zwykle znaczna ilość materiału biologicznego zmarłego. Jego zabezpieczenie będzie kluczowe w sprzątaniu po zwłokach, ale może mieć znaczenie także dla służb wyjaśniających przyczyny śmierci. Jak zabezpiecza się tkanki i materiał biologiczny po zmarłym?

Czym jest materiał biologiczny zmarłego?

Na początek warto wyjaśnić sobie czym tak naprawdę jest materiał biologiczny zmarłego i z jakich powodów musi być on właściwie zabezpieczony. Oficjalnie za materiał biologiczny uważa się wszelkie tkanki, płyny i nieczystości pozostawiane w miejscu znalezienia ciała zmarłej osoby, a więc nie tylko ślady krwi i płynów ustrojowych, ale także fekalia, wymioty, mocz, paznokcie i inne tego typu ślady.

Materiał biologiczny nie tylko umożliwia identyfikację osoby zmarłej na podstawie DNA, ale przede wszystkim, w kontekście sprzątania po zwłokach, jest elementem stwarzającym bezpośrednie biologiczne zagrożenie dla człowieka wchodzącego w kontakt z materiałem biologicznym bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Zależnie od występujących w mieszkaniu zanieczyszczeń spowodowanych obecnością materiału biologicznego stosuje się różne metody jego zabezpieczania i neutralizacji. Wśród skuteczniejszych sposobów usuwania śladów po krwi, która jest najczęściej spotykanym materiałem biologicznym, nasi technicy stosują metodę suchego lodu, która jednocześnie neutralizuje bakterie i wirusy oraz ułatwia bezpieczne usuwanie plam z różnych powierzchni.

Sprawdź jak sprzątamy materiał biologiczny zmarłych w Opoczno oraz jak dezynfekujemy pomieszczenia w  Pabianicach. 

W jakich sytuacjach wymaga się specjalistycznego zabezpieczenia materiału biologicznego?

Technicy Vector pracują przede wszystkim przy zleceniach związanych ze sprzątaniem mieszkań po zmarłych, także w przypadkach gdy śmierć nastąpiła wskutek tragicznego wypadku lub zdarzenia losowego. W związku z powyższym często zdarza się, że przed rozpoczęciem dezynfekcji musimy zabezpieczyć odpowiednio materiał biologiczny, a więc wszelkie ślady krwi, płynów ustrojowych, tkanki, fekalia, wymiociny i inne. Ich prawidłowe zabezpieczenie, usunięciezneutralizowanie jest ważne w każdym przypadku, niezależnie od skali skażenia pomieszczenia materiałem biologicznym. Dlaczego?

Materiał biologiczny po zmarłym

Nawet małe skażenie i bezpośredni kontakt z materiałem biologicznym stwarza ryzyko przenoszenia się poważnych chorób przez możliwy kontakt z wirusami, bakteriami, grzybami i innymi patogenami. Z tego też względu praca przy sprzątaniu po zwłokach wymaga zastosowania szczelnych kombinezonów ochronnych oraz dopilnowania, by w miejscu prowadzonych prac nie kręciły się osoby nieuprawnione i niewykwalifikowane do bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznym. Potrzebę właściwego zabezpieczenia tkanek i materiału po zmarłym mogą wykazać także służby pracujące na miejscu zdarzenia, mające zadanie ustalenia tożsamości zmarłego lub przyczyny jego śmierci. W sytuacjach takich nasi technicy pozostają do pełnej dyspozycji służb do momentu sprawdzenia i zabezpieczenia wszystkich śladów, dopiero później przystępując do ich usuwania i dezynfekcji całego pomieszczenia.

Kto może zająć się takim zabezpieczeniem materiału biologicznego po zmarłym?

Do pracy z materiałem biologicznym uprawnione są osoby pracujące z Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia i śmierci człowieka, ale także wykwalifikowani i doświadczeni technicy zajmujący się porządkowaniem, sprzątaniem i dezynfekcją miejsc śmierci. W Vector posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty pozwalające nam na pracę w miejscach zgonu, w tym także przygotowywanie i zabezpieczanie lokali, mieszkań, domów, piwnic, altan i innych pomieszczeń w których pojawia się materiał biologiczny zmarłego.

Potrzebujesz szybkiej pomocy?

Zadzwoń: +48 725 392 578

Jako specjaliści w zakresie sprzątania po zwłokach zajmujemy się skutecznym zabezpieczaniem, neutralizowaniem i usuwaniem materiału biologicznego, zapewniając 100% bezpieczeństwa biologicznego pomieszczeń po zakończeniu wykonywanych czynności. Każdy proces sprzątania po zwłokach jest zakończony testami mikrobiologicznymi potwierdzającymi usunięcie zagrożenia. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo mienia w domach zapewniamy różne metody dezynfekcji, włącznie z czyszczeniem suchym lodem zapewniającym szybkie i bezpieczne usuwanie zabrudzeń skażonych. W ramach usługi wykonujemy:

  • czyszczenie chemiczne,
  • ozonowanie pomieszczeń,
  • dezynfekcję pomieszczeń oraz części wspólnych budynku, jeśli do śmierci doszło np. w bloku mieszkaniowym.

Zakańczający pracę test kontrolny czystości mikrobiologicznej jest potwierdzeniem wykonania zadania i umożliwia wystawienie przez nas certyfikatu gwarancji bezpieczeństwa lokalu.