Sprzątanie po zgonach - Wywiad w WP

Sprzątanie po zgonach - Vector w tygodniku Angora