Dezynfekcję po zwłokach w mieszkaniu, w którym znaleziono ciało zmarłej osoby powinni przeprowadzić wykwalifikowani w tej dziedzinie technicy. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, sprzątanie po zmarłych wymaga zastosowania technik i środków dostępnych wyłącznie dla specjalizujących się w dezynfekcji firm i nie ma możliwości, by takie same efekty osiągnąć z wykorzystaniem domowych środków czystości. W Vector Knurów oferujemy pomoc w zakresie sprzątania po zwłokach wszystkich pomieszczeń zamkniętych, w tym sprzątania po śmierci, zabójstwie oraz samobójstwie.

Jak skutecznie przeprowadzić dezynfekcję mieszkania po zmarłym

W przypadku śmierci, która nastąpiła w domu bądź mieszkaniu i z powodu której ciało przebywało w temperaturze pokojowej przez kilka godzin lub dłużej, przeprowadzenie pełnej dezynfekcji po śmierci jest konieczne, aby usunąć wszelkie bakterie, wirusy, grzyby i drobnoustroje, które namnażają się podczas rozkładu ciała. Wizualny problem larw i insektów żywiących się rozkładającym się ciałem oraz okropny fetor zgnilizny i trupa to nie jedyny problem w mieszkaniach – na co dzień pracujemy sprzątając krew, płyny ustrojowe, fekalia i inne zanieczyszczenia pojawiające się na miejscu śmierci. Dokładnie przeprowadzone sprzątanie po trupie daje pewność, że wszystkie te zanieczyszczenia i związane z nimi zagrożenie dla zdrowia człowieka zostaną zneutralizowane.

Zapytaj o szczegóły naszej usługi

Zadzwoń: +48 725 392 578

Usuwamy:

  • Ślady krwi, płynów ustrojowych,
  • Fekalia, tkanki, produkty rozkładu ciała,
  • Zanieczyszczone meble, gabaryty, śmieci,
  • Nieprzyjemny zapach, fetor trupa,
  • Bakterie, wirusy, grzyby i drobnoustroje,
  • Larwy i owady pojawiające się w trakcie rozkładu ciała.

Sprzątanie po samobójstwie

Na czym polega sprzątanie po zmarłych?

Każdy proces sprzątania mieszkania po zwłokach jest różny i zależy od czynników takich jak wielkość mieszkania, skala zabrudzeń, czas rozkładu, ilość krwi, tkanek, fekaliów i płynów ustrojowych, postępu prac służb w miejscu znalezienia zwłok. Jeśli to możliwe, do pracy przystępujemy od razu po pojawieniu się na miejscu znalezienia ciała i wykonujemy wstępne sprzątanie, najczęściej obejmujące usuwanie mebli, śmieci i dużych elementów wyposażenia utrudniających dezynfekcję lub tych, które mogą się podczas dezynfekcji zniszczyć. Odzyskujemy cenne przedmioty metodą czyszczenia suchym lodem.

Dezynfekcja po zmarłych odbywa się w kilku etapach. Jeśli to niezbędne, podczas pracy usuwamy fragmenty paneli podłogowych, tapet czy tynku niemożliwe do doczyszczenia, a następnie przystępujemy do pełnej dezynfekcji po zmarłym z wykorzystaniem generatorów do ozonowania, nowoczesnej techniki kapsułkowej zamgławiania AirFogiem, mikrodyfuzji, dezynfekcji suchą mgłą i suchym lodem, metody SGP oraz środków chemicznych neutralizujących bakterie, wirusy, grzyby, drobnoustroje, krew i tkanki. Metody pracy zawsze dopasowujemy indywidualnie do przypadku, tak by skończyć działania możliwie jak najwcześniej nie ujmując przy tym skuteczności naszej pracy.

Vector Knurów posiada wieloletnie doświadczenie w pracy przy sprzątaniu po zwłokach oraz certyfikaty potwierdzające wiedzę i przeszkolenie naszych techników. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych i bezpiecznych metod dezynfekcji mieszkań po zmarłych tak, by móc udostępnić Państwu mieszkanie jak najwcześniej. W ramach oferty przeprowadzamy także ozonowanie części wspólnych bloków, zapewniając bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w otoczeniu mieszkania zmarłej osoby.

KONTAKT – Vector Knurów

+48 725 392 578 – czynny 24 h/7 dni w tygodniu

+48 42 649 81 48