Profesjonalne sprzątanie po zalaniu pomieszczeń w Polkowicach

W wyniku zalania lokal zostaje obciążony szkodliwymi dla zdrowia człowieka bakteriami, grzybami oraz wirusami. Obecność chorobotwórczych mikroorganizmów sprawia, że czyszczenie podtopionego obiektu wiąże się z dużym ryzykiem. Z tego powodu sprzątanie po zalaniu powinno być wykonane przez posiadających stosowne kwalifikacje specjalistów.

Usuwaniem skutków podtopienia w Polkowicach zajmuje się profesjonalna firma sprzątająca Vector, gwarantująca usunięcie wszelkich potencjalnych zagrożeń zarówno natury mechanicznej, jak i biologicznej.

Sprzątanie po zalaniu lub podtopieniu – Vector Polkowice
Przyjmujemy zlecenia 24h na dobę, zadzwoń:

Co składa się na usługę sprzątania po zalaniu mieszkania i innych lokali w Polkowicach?

Realizowana w Polkowicach usługa czyszczenia po podtopieniu może się różnić w zależności od przypadku. Przed przystąpieniem do działania technicy firmy Vector dokonują dokładnych oględzin zalanego obiektu i na ich podstawie dobierają stosowne środki oraz metody pracy. Do czynności wykonywanych w ramach usługi sprzątania po zalaniu pomieszczeń zaliczają się:

 • usuwanie z podtopionego lokalu mebli, sprzętu, rzeczy osobistych oraz śmieci,
 • wypompowanie wody, szlamu, ścieków oraz fekaliów,
 • mycie i odkażanie termiczne zabrudzonych powierzchni,
 • aplikacja środków chemicznych zapobiegających rozwojowi pleśni,
 • kompleksowa dezynfekcja lokalu,
 • dezodoryzacja z wykorzystaniem zamgławiacza,
 • osuszanie ścian, podłóg, sufitów i innych elementów konstrukcyjnych obiektu,
 • ozonowanie lokalu.

Certyfikaty naszych techników od sprzątania po zalaniach w Polkowicach

Dezynfekcja po zalaniach w Polkowicach

Dezynfekcja po zalaniu musi zostać bezwzględnie przeprowadzona w każdym pomieszczeniu, w którym do podtopienia doszło w wyniku wybicia kanalizacji. Metoda ta polecana jest także w wypadku lokali zalanych na skutek powodzi, ulewnego deszczu lub uszkodzenia instalacji wodnej. Polega na odkażeniu pomieszczenia i zniszczenia wszelkich znajdujących się w nim drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych.

Do przeprowadzenia dezynfekcji wykorzystywane są różnorodne środki chemiczne, biologiczne i mechaniczne, między innymi gorące powietrze, ogień, para wodna oraz promieniowanie UV. Jest to jedna z podstawowych metod stosowanych podczas sprzątania po zalaniu piwnicy i innych lokali. Pozwala usunąć stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka grzyby oraz pleśnie, które rozwinęły się w wilgotnym środowisku podtopionego lokalu.

Sprzątanie po zalaniu fekaliami w Polkowicach

Sprzątanie po zalaniu w Polkowicach

Ozonowanie po zalaniach w Polkowicach

Ozonowanie przeprowadza się w celu usunięcia z zalanego lokalu nieprzyjemnych zapachów oraz zagrażających zdrowiu człowieka mikroorganizmów. Wykonywane jest po uprzednim wypompowaniu nadmiaru wody oraz usunięciu zniszczonych sprzętów. Metoda ta polega na przeprowadzeniu reakcji chemicznej, podczas której dochodzi do utlenienia się ozonu wraz ze znajdującymi się w pomieszczeniu niepożądanymi substancjami. Utlenione substancje ulegają rozbiciu na czynniki proste, które nie są dłużej niebezpieczne dla człowieka. Ozon rozkłada się z kolei do postaci tlenu i ostatecznie rozmywa się w atmosferze.

Ozonowanie uznawane jest za najbardziej skuteczną, a przy tym bezpieczną dla użytkowników podtopionych lokali metodą, dzięki której możliwe jest całkowite usunięcie drażniącej woni oraz szkodliwych patogenów.

Realizujemy specjalistyczne czyszczenie po zalaniu na terenie całych Polkowic!

Koszt i czas wykonania usługi sprzątania po podtopieniu w Polkowicach

Koszt i czas wykonania usługi sprzątania po zalaniu pomieszczeń w Polkowicach zależy od:

 • metrażu zalanego obiektu,
 • ilości wody, szlamu i fekaliów wymagających wypompowania
 • czasu, jaki minął od zalania do momentu rozpoczęcia prac,
 • ilości śmieci i odpadów wielkogabarytowych, jakie muszą zostać usunięte z zalanego obiektu,
 • zakresu pracy techników,
 • metod wykorzystanych do wykonania usługi.

W zależności od sytuacji, oczyszczenie i osuszenie lokalu po zalaniu może zająć od kilkunastu godzin do kilku dni.

Osuszanie po zalaniu Polkowice

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące dezynfekcji po zalaniach w Polkowicach

1. Jakie urządzenia są wykorzystywane podczas sprzątania po zalaniu mieszkania w Polkowicach?

Do sprzątania po zalaniu mieszkania i innych lokali w Polkowicach wykorzystywane są specjalistyczne osuszacze, ozonatory, zamgławiacze oraz pompy służące do usuwania wody, szlamu, fekaliów i innych zanieczyszczeń, jakie przedostały się do lokalu w wyniku podtopienia.

2. Kto odpowiada za zalanie pomieszczenia?

Za zalanie pomieszczenia odpowiada osoba lub organ winny powstaniu szkody. Może to być wspólnota mieszkaniowa, zarządca budynku, sąsiad lub sam właściciel obiektu. W niektórych wypadkach odpowiedzialność za zalanie ponosić mogą także osoby wykonujące instalację wodno-kanalizacyjną lub grzewczą lub osoby dokonujące ich napraw oraz zabiegów konserwacyjnych.

3. Jakie są najpopularniejsze przyczyny zalania mieszkania?

Do najpopularniejszych przyczyn zalania mieszkania należą pęknięcie wężyka odprowadzającego wodę od takich sprzętów AGD, jak pralka oraz zmywarka, oraz zapchanie instalacji kanalizacyjnej resztkami jedzenia i włosami. Podtopienie często wywoływane jest również rozszczelnieniem lub pęknięciem rury w ścianie bądź w poziomie, a także nieszczelnymi lub niedomkniętymi oknami w deszczowe dni.