Sprzątanie po zalaniu pomieszczeń w Oławie

Sprzątanie po zalaniu w Oławie wykonywane jest przez profesjonalną firmę Vector. Usługa obejmuje czyszczenie mieszkań, domów, garaży, piwnic, budynków gospodarczych, a także innych rodzajów lokali. W jej ramach wykonywane są następujące czynności:

 • usuwanie uszkodzonych na skutek zalania sprzętów, rzeczy osobistych, mebli oraz śmieci,
 • usuwanie stojącej wody, szlamu, ścieków oraz fekaliów, które pojawiły się w lokalu w wyniku zalania,
 • mycie i odkażanie termiczne zabrudzonych powierzchni,
 • aplikacja środków chemicznych zapobiegających rozwojowi pleśni,
 • dezynfekcja lokalu,
 • usuwanie odoru stęchlizny,
 • osuszanie ścian, podłóg, sufitów i fundamentów,
 • ozonowanie lokalu.

Celem sprzątania po zalaniu jest przywrócenie pomieszczenia do stanu pozwalającego na jego bezpieczne użytkowanie. Realizowana w Oławie usługa czyszczenia po podtopieniu może się różnić w zależności od przypadku. Przed przystąpieniem do pracy technicy firmy Vector dokonują dokładnych oględzin danego obiektu i na ich podstawie dobierają środki oraz metody niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu końcowego.

Osuszanie po zalaniu pomieszczeń w Oławie

Vector – profesjonalne sprzątanie po zalaniach w Oławie
Skontaktuj się z nami!

Metody stosowane podczas sprzątania po zalaniu pomieszczeń w Oławie

Sprzątanie po zalaniu piwnicy i innych pomieszczeń w Oławie wykonywane jest przez firmę Vector z wykorzystaniem takich metod, jak dezynfekcja oraz ozonowanie.

Dezynfekcja

Dezynfekcja po zalaniu polega na odkażeniu podtopionego pomieszczenia i usunięciu z niego chorobotwórczych drobnoustrojów wraz z ich formami przetrwalnikowymi. Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych do sprzątania po zalaniu garaży i innych lokali. Do jej przeprowadzenia wykorzystywane są środki chemiczne, biologiczne i mechaniczne – para wodna, gorące powietrze, ogień oraz promieniowanie ultrafioletowe.

Dzięki wykonaniu dokładnej dezynfekcji po zalaniach można całkowicie usunąć zagrażające zdrowiu i życiu człowieka grzyby oraz pleśnie, do których namnożenia doszło w zawilgoconych wskutek podtopienia lokalu.

Ozonowanie

Ozonowanie po zalaniu przeprowadzane jest po całkowitym wypompowaniu wody i wyniesieniu zniszczonych sprzętów. Jego celem jest usunięcie z podtopionego lokalu nieprzyjemnych zapachów oraz stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka mikroorganizmów. Jest to niezwykle skuteczna, a przy tym bezpieczna dla użytkowników zalanego obiektu metoda, dzięki której można zdezynfekować i oczyścić zawilgocone pomieszczenia, przywracając je do stanu używalności.

Dezynfekcja i sprzątanie po zalaniu w Oławie

Sprzęt wykorzystywany do czyszczenia po zalaniach w Oławie

Realizując usługę sprzątania po zalaniu w Oławie, firma Vector korzysta ze specjalistycznych, atestowanych urządzeń, takich jak:

 • osuszacze,
 • ozonator,
 • zamgławiacz,
 • różnorodne pompy służące do usuwania wody, szlamu, fekaliów oraz innych zanieczyszczeń, które dostały się do lokalu na skutek podtopienia.

Wszystkie wykorzystywane urządzenia są niezwykle wydajne i sprawiają, że czyszczenie przebiega szybko oraz skutecznie.

Na terenie całej Oławy i okolic wykonujemy profesjonalne czyszczenie po zalaniach! Zadzwoń i zamów: +48 725 392 578

Dlaczego do usuwania skutków zalania warto zatrudnić profesjonalną firmę sprzątającą?

W zalanych pomieszczeniach dochodzi do namnożenia się chorobotwórczych bakterii, wirusów oraz grzybów. Szczególnie niebezpieczne jest podtopienie wywołane wybiciem kanalizacji, poważne skutki zdrowotne mogą wynikać jednak także z innego rodzaju zalań. Obecność szkodliwych mikroorganizmów sprawia, że czyszczenie zawilgoconego lokalu należy pozostawić specjalistom, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także specjalistyczne narzędzia i środki czystości.

Zatrudnienie profesjonalnej firmy sprzątającej do usuwania skutków zalania pozwala mieć pewność, że z podtopionego obiektu zostaną usunięte wszelkie zagrożenia mechaniczne i biologiczne, i że będzie on na powrót bezpieczny do użytkowania.

Certyfikaty naszych techników od sprzątania po zalaniach w Oławie

Czyszczenie po zalaniu Oława – FAQ

1. Kiedy należy przeprowadzić dezynfekcję po zalaniu?

Dezynfekcję należy bezwzględnie przeprowadzić w pomieszczeniach, w których do zalania doszło wskutek wybicia kanalizacji. Metoda ta jest zalecana także w sytuacji, gdy podtopienie zostało spowodowane powodzią, ulewnym deszczem lub uszkodzeniem instalacji wodnej.

2. Na czym polega ozonowanie po zalaniu?

Ozonowanie po zalaniach polega na przeprowadzeniu reakcji chemicznej, podczas której ozon utlenia się wraz ze znajdującymi się w lokalu niepożądanymi substancjami, rozbijając je na czynniki proste, których działanie nie jest dłużej szkodliwe dla zdrowia człowieka.

3. Ile kosztuje usługa sprzątania po podtopieniu w Oławie?

Koszt sprzątania po podtopieniu zależy od metrażu i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, a także od ilości śmieci i odpadów wielkogabarytowych wymagających usunięcia. Wpływ na cenę usługi mają również zakres pracy techników oraz metody wykorzystane do osiągnięcia zadowalającego efektu końcowego.

Wstępna wycena przedstawiana jest klientowi przed rozpoczęciem prac, po dokonaniu dokładnych oględzin zalanego obiektu przez techników firmy Vector.

Cena dezynfekcji po zalaniu pomieszczeń w Oławie – już od 290,00 zł

4. Czym może grozić brak sprzątania po zalaniu mieszkania?

Brak sprzątania po zalaniu mieszkania i wszystkich innych pomieszczeń powoduje utrzymywanie się w nich wilgoci, która sprzyja rozwojowi zagrażających zdrowiu drobnoustrojów i patogenów, takich jak pleśń, grzyby oraz różnorodne chorobotwórcze bakterie.