Zalanie mieszkania to ciężki problem, w którego obliczu często pojawiają się pytania: od czego zacząć? Kto odpowiada za zgłoszenie zalania i gdzie dzwonić? Na szczęście spieszymy z pomocą, informując jednocześnie o możliwości skorzystania z usługi sprzątania po zalaniu garażu, mieszkania, czy też piwnicy w firmie Vector.

Co robić, gdy dojdzie do zalania?

 • Postaraj się określić źródło problemu i uniemożliwić dalsze wybijanie wody.
 • Jak najszybciej poinformuj sąsiadów – to ważne, by oni też mogli uchronić się przed większymi zniszczeniami.
 • Następnie zadbaj o odcięcie dopływu wody.
 • Sprawdź, w jakim stanie są posiadane przez Ciebie sprzęty domowe.
 • Udokumentuj zniszczenia poprzez zdjęcia i nagrania.
 • Sporządź listę rzeczy uszkodzonych i jeśli masz taką możliwość, zbierz paragony lub faktury ich zakupu.

Sprzątanie po zalaniu fekaliami

Dezynfekcja po zalaniu Lublin – gdzie zgłosić zalane mieszkanie?

Skontaktuj się z zarządcą. Jego interwencja może być potrzebna, jeśli okaże się, że do zalania doszło w wyniku zaniedbań kontroli stanu technicznego budynku, np. przez awarię kanalizacji, zły stan rur biegnących w pionie, lub jeśli mamy do czynienia z czynnikami zewnętrznymi. Jego pomoc może okazać się ważna również wtedy, gdy okaże się, że winny jest ktoś z mieszkańców, kto nie chce ponieść odpowiedzialności.

Jak najszybciej postaraj się ustalić się sprawcę, jako że to z jego polisy lub kieszeni będą pokrywane straty. Aby jednak mogło się tak stać, towarzystwo ubezpieczeniowe przysyła rzeczoznawcę, by ten oszacował wielkość zniszczeń, a tym samym wielkość należnego odszkodowania.

Aby jego wysokość była jak najwyższa, dokładnie zbieraj wszelkie dokumenty związane z naprawianiem szkód – faktury, paragony, protokoły ze sprzątania mieszkania po zalaniu, jakie wystawia m.in. Vector.

Certyfikaty naszych techników od sprzątania po zalaniach w Lublinie

Czyszczenie po zalaniach Lublin – jak przebiegają prace?

 • W Vectorze prace rozpoczynamy od opróżnienia pomieszczeń. Wyniesione sprzęty, zależnie od ich stanu dezynfekujemy lub utylizujemy.
 • Następnie przechodzimy do wypompowania wody oraz nieczystości.
 • Myjemy i odkażamy zabrudzone w wyniku zalania mury i posadzki.
 • Przechodzimy do pełnej dezynfekcji z wykorzystaniem środków dedykowanych.
 • Wykonujemy dezodoryzację poprzez zamgławianie.
 • Osuszamy mieszkanie z nadmiaru wilgoci.
 • Uzupełniamy wykonane przez nas prace o ozonowanie.

Sprzątanie po zalaniu

FAQ – odkażanie mieszkania po zalaniu Lublin

Jak szybko trzeba zgłosić zalanie?

Zalanie należy zgłaszać na ogół w ciągu 2 dni. Często jednak firmy ubezpieczeniowe dają swoim klientom od 3 do 7 na dokonanie zgłoszenia. Przekroczenie tego terminu może stanowić przesłankę do odmowy wypłaty odszkodowania, jako że podany termin jest jednym z warunków zawartych w polisie. W sytuacji, gdy do zalania doszło pod Twoją nieobecność, co skutkowało przekroczeniem terminu zgłoszenia, wówczas musisz odpowiednio udokumentować ten fakt.

Kto odpowiada za zgłoszenie zalania?

Zajmuje się tym osoba, z której winy doszło do zalania. Wina może leżeć po stronie lokatorów, jeśli do zdarzenia dojdzie w wyniku uszkodzonych sprzętów użytku domowego, zapchanych rur lub złego stanu rur biegnących w poziomie. Wówczas to w Twojej lub sąsiadów kwestii leży zgłoszenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jednak w przypadku problemów ze szczelnością kanalizacji, nieszczelności rur biegnących w pionie lub innych aspektów podlegających kontroli ze strony zarządcy, wówczas kontakt z TU jest jego zadaniem.

Jakie są najpopularniejsze przyczyny zalania?

 • Niezakręcony kran w zlewie lub wannie przy jednoczesnym zatkaniu odpływu.
 • Zapchane rury.
 • Zły stan rur (korozja, zapchanie), biegnących w poziomie.
 • Pęknięcie wężyka odprowadzającego wodę od zmywarki lub pralki.
 • Zbyt długo uchylone okna w czasie ulewy.
 • Wybicie kanalizacji.
 • Zły stan rur biegnących w pionie.
 • Gwałtowne ulewy.
 • Podtopienia związane z wylewaniem pobliskich rzek lub roztopami.

KONTAKT – Vector profesjonalne czyszczenie po zalaniu Lublin

+48 725 392 578 – czynny 24 h/7 dni w tygodniu

+48 42 649 81 48