Profesjonalne sprzątanie po zalaniu pomieszczeń w Kamiennej Górze

Profesjonalne sprzątanie po zalaniu w Kamiennej Górze wykonywane jest przez firmę Vector w wypadku zalania mieszkania, domu, piwnicy, garażu, budynków gospodarczych i innych obiektów. Na usługę tę składają się:

 • wyniesienie z lokalu mebli, sprzętu, rzeczy osobistych i śmieci,
 • wypompowywanie wody, szlamu, ścieków i fekaliów,
 • specjalistyczne mycie i termiczne odkażenie zabrudzonych powierzchni,
 • kompleksowa dezynfekcja lokalu,
 • dezodoryzacja pomieszczeń przy użyciu zamgławiacza,
 • osuszenie ścian, fundamentów oraz innych elementów konstrukcyjnych zalanego obiektu,
 • ozonowanie lokalu.

Sprzątanie po zalaniach w Kamiennej Górze

Przebieg usługi i wykonane w jej ramach czynności mogą się różnić w zależności od zlecenia. Stosowne środki oraz metody dobierane są indywidualnie do danego obiektu na podstawie poprzedzających rozpoczęcie prac oględzin podtopionego miejsca, wykonywanych przez techników firmy Vector.

Zamów sprzątanie po zalaniach w Kamiennej Górze
Skontaktuj się z nami!

Na czym polega kompleksowa dezynfekcja po zalaniu w Kamiennej Górze?

Dezynfekcja po zalaniu stanowi jedną z podstawowych metod wykorzystywanych w celu oczyszczenia po zalaniu mieszkania i innych obiektów w Kamiennej Górze. Polega na odkażeniu i zniszczeniu chorobotwórczych drobnoustrojów wraz z ich formami przetrwalnikowymi. Do dezynfekcji służą różnorodne środki chemiczne oraz fizyczne, takie jak:

 • para wodna,
 • gorące powietrze,
 • ogień,
 • promieniowanie ultrafioletowe.

Metoda ta pozwala usunąć powstałe w wilgotnym środowisku grzyby i pleśnie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkowników lokalu po zalaniu.

Przeprowadzenie dezynfekcji jest wymagane szczególnie w wypadku podtopienia spowodowanego wybiciem kanalizacji, na skutek którego w lokalu pojawiły się fekalia stanowiące bezpośrednie zagrożenie biologiczne. Jest również wskazana w sytuacji, gdy zalanie zostało spowodowane powodzią, ulewnym deszczem lub uszkodzeniem instalacji wodnej. Woda, która dostała się do pomieszczenia na ich skutek, również może przenosić potencjalnie niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka bakterie oraz choroby. Ich usunięcie jest niezbędne do przywrócenia podtopionego lokalu do stanu używalności.

Sprzątanie po zalaniach w Kamiennej Górze

Dlaczego warto przeprowadzić ozonowanie po zalaniu?

Ozonowanie po zalaniach pozwala usunąć z lokalu nieprzyjemną woń oraz zagrażające zdrowiu mikroorganizmy. Metoda ta opiera się na reakcji chemicznej, w trakcie której ozon utlenia się wraz ze znajdującymi się w pomieszczeniu niechcianymi elementami, stanowiącymi źródło brzydkich zapachów. Substancje te ulegają rozbiciu na proste czynniki pozbawione negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie.

Ozonowanie usuwa stęchliznę i inny rodzaj nieprzyjemnej woni oraz potencjalnie niebezpieczne mikroorganizmy znacznie bardziej skutecznie niż procesy wykorzystujące środki chemiczne o agresywnym działaniu. Metoda ta polecana jest w ramach sprzątania po zalaniu pomieszczeń w celu osiągnięcia efektu dogłębnej dezynfekcji.

Certyfikaty naszych techników od sprzątania po zalaniach w Kamiennej Górze

Ile kosztuje czyszczenie po zalaniach w Kamiennej Górze?

Koszt dezynfekcji i osuszania piwnicy oraz innych pomieszczeń po zalaniach w Kamiennej Górze zaczyna się już od 290 zł.

Ostateczna cena zależy od takich czynników, jak:

 • wielkość podtopionego lokalu,
 • stopień zabrudzenia,
 • ilość odpadów wymagających usunięcia,
 • zakres pracy techników,
 • metody wykorzystane do osiągnięcia pożądanego efektu końcowego.

Technicy firmy Vector przedstawiają klientowi wstępną wycenę po dokonaniu pierwszych oględzin przeznaczonego do czyszczenia lokalu.

Profesjonalne czyszczenie po zalaniach wykonujemy na terenie całej miejscowości Kamienna Góra i w jej najbliższych okolicach! Zadzwoń i zamów: +48 725 392 578

FAQ – sprzątanie mieszkania po zalaniu Kamienna Góra

1. Jakie są najpopularniejsze przyczyny zalania mieszkania?

Do najczęstszych przyczyn zalania mieszkania zaliczane są:

 • zapchanie odprowadzającej wodę instalacji kanalizacyjnej resztkami jedzenia lub włosami,
 • pęknięcie wężyka odprowadzającego wodę od sprzętu AGD, przede wszystkim pralki oraz zmywarki,
 • rozszczelnienie lub pęknięcie rury w ścianie,
 • rozszczelnienie lub pęknięcie rury w poziomie,
 • niedomknięte lub nieszczelne okna w deszczowe dni.

2. Zalanie mieszkania przez sąsiada – co robić?

W sytuacji, gdy winę za zalanie mieszkania ponosi sąsiad, można domagać się od niego stosownego odszkodowania. W tym celu należy sporządzić protokół strat w obecności świadków lub rzeczoznawcy i dołączyć do niego dowody w postaci zdjęć oraz filmów przedstawiających skutki awarii. Posiadanie tego typu dokumentacji ułatwi ubieganie się o zwrot kosztów naprawy spowodowanych zalaniem zniszczeń.

Jeżeli sąsiad nie poczuwa się do winy, konieczne jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

3. Kto powinien zamówić usługę sprzątania po zalaniu mieszkania w Kamiennej Górze?

Usługę czyszczenia po zalaniu mieszkania lub jakiegokolwiek innego obiektu u profesjonalnej firmy sprzątającej powinien zamówić każdy użytkownik podtopionego lokalu. Jest to niezbędne w wypadku zalania spowodowanego wybiciem kanalizacji, a także powodzią, ulewnym deszczem i uszkodzeniem instalacji wodnej. Skorzystanie z pomocy profesjonalistów jest wskazane także przy podtopieniach, do których doszło z innych przyczyn. Sprzątanie pomieszczeń po zalaniu jest bowiem niepełne bez ich dokładnego osuszenia, a to może być wykonane tylko z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi.

KONTAKT – Vector profesjonalne czyszczenie po zalaniu Kamienna Góra

+48 725 392 578 – czynny 24 h/7 dni w tygodniu