Sprzątanie po zalaniu pomieszczeń w Brzegu – czym jest ta usługa?

W ramach czyszczenia i dezynfekcji po zalaniu pracownicy Vector Brzeg podejmują się opróżnienia pomieszczeń, a następnie wypompowują wodę wraz ze znajdującymi się w niej zabrudzeniami. Kolejnym krokiem jest osuszaniedezynfekcja łazienki, mieszkania, piwnicy lub garażu tak, aby korzystanie z niego znów mogło być bezpieczne.

Vector Brzeg – profesjonalne sprzątanie po zalaniu, wybiciu szlamu, podtopieniu
Skontaktuj się z nami!

Jak długo może trwać dezynfekcja po zalaniach w Brzegu?

Czas trwania czyszczenia po zalaniach zależy od tego, w jakim stopniu zalane jest pomieszczenie – ma to wpływ na wilgoć, jaka wniknęła w ściany, czy też na poziom intensywności odoru, jaki zdążył wytworzyć się od początku zalania. Znaczenie ma również ilość przedmiotów, jakie muszą zostać zutylizowane lub odkażone przed ponownym użyciem.

Samo wypompowanie wody i przeprowadzenie prac dezynfekcyjnych trwa łącznie do kilkunastu godzin, jednak najdłużej trwającym etapem prac jest osuszanie. Może ono potrwać nawet kilka dni – tylko wtedy zyskujemy pewność, że zalane pomieszczenie zostało dokładnie oczyszczone z nadmiaru wilgoci.

Sprzątanie po zalaniu fekaliami

Sprzątanie po zalaniu

Dlaczego przeprowadzenie czyszczenia mieszkania lub piwnicy po zalaniu w Brzegu jest tak ważne?

Uporządkowanie pomieszczenia po zalaniach często kończy się na wypompowaniu wody i podejmowaniu prób osuszania ścian za pomocą nagrzewnicy. Nie jest to jednak wszystko. Wilgoć szybko wnika w głąb ścian, dlatego też konieczne jest wykorzystanie sprzętu, jaki pozwoli je wysuszyć również w głębiej położonych warstwach. Pozwoli to uniknąć takich konsekwencji, jak pojawienie się na ścianach pleśni, wystąpienie nieprzyjemnego fetoru, czy też niszczenie elementów instalacji położonych w ścianach i w podłodze.

Ochrona ścian przed wilgocią pozwoli zabezpieczyć również warstwę izolacyjną przed zniszczeniem, co ma znaczenie także w kwestii wysokości rachunków za ogrzewanie.

Certyfikaty naszych techników od sprzątania po zalaniach w Brzegu

W jaki sposób przebiega osuszanie mieszkań?

Na etapie osuszania pomieszczeń korzystamy m.in. z nagrzewnic o dużej mocy. Ich zadaniem jest wykorzystanie m.in. zjawiska osadzania się pary wodnej, usuwając w ten sposób nawet do kilkudziesięciu litrów wilgoci ze ścian w ciągu doby. Przeprowadzamy również osuszanie podposadzkowe, w ramach którego konieczne jest nawiercenie kilku otworów w podłodze i wprowadzenie za ich pomocą pompy wyciągającej nadmiar wody z głębszych warstw. Tymi samymi otworami wpuszczamy później suche powietrze.

Sprzątanie po zalaniach

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące dezynfekcji po zalaniach w Brzegu

1. W jaki sposób udokumentować zalanie pomieszczenia?

W pierwszej kolejności wykonaj fotografie i nagrania. Udokumentuj poziom zalania, sfotografuj najcenniejsze przedmioty, jakie uległy zniszczeniu. Postaraj się przedstawić rachunki za wszelkie przedmioty, jakie uległy zniszczeniu z powodu zalania, zbierz paragony i faktury za naprawy, zakup nowego sprzętu, za prace porządkowe i wszystkie inne koszty, jakie ponosisz z powodu zalania. W firmie Vector Brzeg otrzymasz dokładną dokumentację z przebiegu sprzątania po wybiciu kanalizacji czy podtopieniu.

2. Jak ważne jest przeprowadzenie ozonowania po zalaniu w Brzegu?

Ozonowanie jest metodą dezynfekcji, pozwalającą na skuteczne pozbycie się wszelkich wirusów, bakterii i grzybów. Ozon jest gazem silnie reaktywnym, dlatego też jest w stanie skutecznie zastąpić chemiczne środki biobójcze, których stosowanie mocno obciąża środowisko naturalne i nie sprzyja tworzeniu zdrowych warunków do mieszkania. Ozon łatwo ulega rozpadowi, dlatego też po zakończeniu prac poziom jego stężenia spada po pewnym czasie do poziomu bezpiecznego dla człowieka. W tym celu konieczne jest kilkugodzinne wietrzenie po zakończeniu prac związanych z ozonowaniem po zalaniu.

3. Gdzie należy zgłosić zalanie mieszkania?

Po zalaniu koniecznie skontaktuj się z sąsiadami – sprawdź, czy oni również nie doznali strat i czy przypadkiem zalanie nie jest winą czyjegoś niedopatrzenia (np. niedokręcony kran, awaria instalacji). O zalaniu powiadom spółdzielnię mieszkaniowązarządcę budynku. Ich zadaniem będzie ustalenie sprawcy i wyegzekwowanie pokrycia strat.

Całość może się jednak przeciągać, dlatego też postaraj się jak najszybciej o kontakt z ubezpieczycielem, aby mógł wycenić straty. Dopóki tego nie zrobi, nie jest możliwe przystąpienie do prac porządkowych – możesz wówczas nie dostać odszkodowania lub będzie ono znacznie niższe.

4. Jakie są najczęstsze przyczyny zalania mieszkań w Brzegu?

Często do zalania dochodzi w wyniku awarii przestarzałych instalacji wodnych lub sanitarnych. Zużyte uszczelki, rdzewiejące rury sprzyjają powstawaniu tego typu sytuacji. Inną przyczyną jest również brak sprzątania po poprzednich zalaniach – pozostała w ścianach wilgoć prowadzi do zniszczeń w położonych instalacjach, sprzyjając pęknięciom rur, prowadząc do kolejnego zalania. Częstym powodem, dla którego klienci korzystają z naszych usług czyszczenia po zalaniu w Brzegu, są również czynniki takie jak wybicie kanalizacji, silne opady deszczu lub śniegu, czy też lokalne powodzie.