Osuszanie piwnic po zalaniu Będzin – na czym polega ta usługa?

Czyszczenie po zalaniu to szereg czynności, mających na celu przywrócenie pomieszczeniom poprzedniego stanu używalności, kiedy to korzystanie z nich będzie w pełni komfortowe i bezpieczne. Prace porządkowe, które wykonujemy w ramach sprzątania po zalaniu piwnicy w Będzinie, to m.in. wypompowanie wody z zalanych pomieszczeń, osuszanie ścian i przeprowadzenie kompleksowej dezynfekcji, zapobiegającej występowaniu groźnych dla zdrowia chorób.

Sprzątanie po zalaniach

Jak przebiega sprzątanie po zalaniu piwnicy w Będzinie?

Aby móc skutecznie uprzątnąć piwnicę, garaż, placówkę użytku publicznego lub zalane mieszkanie, postępujemy zgodnie z opracowanym schematem czyszczenia po zalaniu, według którego zaczynamy od opróżnienia pomieszczenia i podziału wyniesionych przedmiotów według ich stanu.

Jeśli dalsze korzystanie z nich jest nadal możliwe, podejmujemy się dezynfekcji, czyszcząc je m.in. z pomocą suchego lodu. Jest to metoda na tyle bezpieczna, że może być z powodzeniem wykorzystywana również w przypadku przedmiotów wartościowych.

Zniszczone rzeczy i odpady przekazujemy do utylizacji, a następnie przechodzimy do wypompowania wody z pomieszczenia. Czas trwania prac związanych z dezynfekcją po zalaniu w Będzinie zależy od ilości wody, a także od stopnia jej zanieczyszczenia – dłużej trwa usuwanie wody z błotem, szlamem, lub fekaliami.

Sprzątanie po zalaniu - kościół

Po wypompowaniu wody przychodzi czas na osuszanie pomieszczenia. Odciągamy wilgoć ze ścian za pomocą specjalnych pomp i osuszaczy, a następnie wtłaczamy suche powietrze. Osuszanie ścian może trwać nawet kilka dni, a wszystko to zależy od stopnia zawilgocenia.

Na końcu podejmujemy się dezynfekcji. Wyróżniamy metody takie jak zamgławianie, dezodoryzacja, ozonowanie po zalaniu i wspomniane już czyszczenie suchym lodem. W ramach prac dezynfekcyjnych jesteśmy w stanie zlikwidować wszelkie groźne dla zdrowia wirusy i zarodniki grzybów, zapobiegając ich namnażaniu się.

Certyfikaty naszych techników od sprzątania po zalaniach w Będzinie

Jakie mogą być skutki braku czyszczenia piwnicy po zalaniu?

Jednym z najpoważniejszych skutków jest silne zawilgocenie, objawiające się m.in. nieprzyjemnym odorem, a także powracającymi wykwitami na ścianach i podłodze. Jednak to nie wszystkie konsekwencje. Wnikająca w głąb ścian woda osłabia konstrukcję budynku, grożąc jego zawaleniem. Zniszczeniu ulegają również położone w ścianach elementy instalacji – rury, przewody itd. Skutkiem tego są kolejne zalania i zwarcia, jakie mogą generować jeszcze większe straty niż za pierwszym razem. Bardzo spada również wartość nieruchomości.

Zamów usługę czyszczenia po zalaniach w Będzinie
Zadzwoń:

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące dezynfekcji po zalaniach w Będzinie

1. Jakie czynniki wpływają na czas sprzątania po zalaniach w Będzinie?

Nie da się udzielić jednej odpowiedzi na pytanie o to, ile łącznie będzie trwało sprzątanie. Dużo zależy od tego, jaka była przyczyna zalania i to, jak szybko technicy podjęli się rozpoczęcia prac porządkowych. Potrzebny jest również czas poświęcony na dezynfekcję odratowanych przedmiotów. Naturalnie liczy się również wielkość zalanego pomieszczenia – im większe, tym dłużej trwać będzie sprzątanie. Najdłuższą częścią prac jest osuszanie – może ono zająć nawet do kilku dni.

2. Kto płaci za zalanie piwnicy?

Obowiązek pokrycia strat leży po stronie winowajcy zalania. O zajściu musi być powiadomiony zarządca budynku, a także spółdzielnia mieszkaniowa. Jeśli do zalania doszło np. na skutek awarii instalacji wodnej w pionie budynku, wówczas odpowiedzialność ponosi spółdzielnia. Jeśli jednak przyczyną zalania była awaria kanalizacji, straty pokrywa zarządca budynku. Osoby uznane za winne mogą być zobligowane do wypłaty zadośćuczynienia zarówno z własnej kieszeni, jak i z ubezpieczenia.

3. Kiedy można znów korzystać z piwnicy po zakończeniu prac związanych ze sprzątaniem po fekaliach, zalaniu, wybiciu kanalizacji w Będzinie?

Aby użytkowanie zalanego wcześniej pomieszczenia znów było bezpieczne, należy odczekać co najmniej 12 godzin. Jest to czas niezbędny na wywietrzenie oparów z zastosowanych środków chemicznych, a w przypadku ozonowania czas ten jest potrzebny, by obniżyć poziom stężenia ozonu, jako że zbyt wysokie stwarza zagrożenie dla człowieka.

4. Kiedy można zacząć sprzątać po zalaniu w Będzinie?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista – jak najszybciej po odnotowaniu zaistniałej sytuacji, jednak nie do końca tak jest. Najpierw na miejscu zdarzenia musi pojawić się rzeczoznawca lub ubezpieczyciel – mają oni za zadanie oszacować wielkość strat i na tej podstawie wyznaczyć kwotę, jaką sprawca będzie musiał wyłożyć na rzecz pokrycia strat.

Z założenia odszkodowanie pokrywane jest z ubezpieczenia osoby uznanej za winną, można jednak skorzystać z pomocy własnej firmy ubezpieczeniowej, która wypłaci odszkodowanie, a następnie samodzielnie zajmie się egzekwowaniem należności od sprawcy zalania lub od jego firmy ubezpieczeniowej.