Wypadek na wysokości

Z upadkiem z wysokości mamy najczęściej do czynienia podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ten rodzaj zdarzenia jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w pracy. Niestety zazwyczaj kończą się one ciężkim urazem bądź śmiercią. Podstawową przyczyną upadku z wysokości jest niezachowanie szczególnej ostrożności.

W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do upadków z wysokości?

Do upadków z wysokości najczęściej dochodzi w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Praca na wysokości jest pełniona wtedy, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe na powierzchni, która znajduje się powyżej 1 metra od ziemi lub posadzki, a dane miejsce nie jest zabezpieczone bądź osłonięte stałymi konstrukcjami zapobiegającymi upadkom z wysokości.

Praca na wysokościach obejmuje wykonywanie obowiązków na rusztowaniach, klamrach, konstrukcjach budowlanych, pomostach, stropach, słupach, drabinach, masztach czy innych podwyższeniach. Analiza danych statystycznych jasno określa, że upadki z wysokości najczęściej zdarzają się w budownictwie. Jednak dotyczą one także: przemysłu stoczniowego, służb oczyszczania, handlu oraz usług transportu (w tym wodnego powietrznego i lądowego), przemysłu maszynowego i spożywczego, a także rolnictwa. Do upadku z wysokości może również dojść wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku samobójstwa.

Kto ponosi winę za upadek z wysokości?

To, kto ponosi winę za wypadek śmiertelny, w dużej mierze jest uzależnione od jego przyczyny. W przypadku, kiedy do upadku dochodzi wskutek nieszczęśliwego zdarzenia, wówczas winę najczęściej ponosi osoba poszkodowana. Nieco inaczej sytuacja wygląda wtedy, gdy do zdarzenia dochodzi w miejscu pracy, wówczas winę ponosi pracownik lub pracodawca. W przypadku podwładnego może dojść do naruszenia zasad BHP, np. brak odpowiedniego zabezpieczenia.

Niska świadomość pracownika dotycząca zagrożenia również może być przyczyną wypadku. Dodatkowo może on w sposób niewłaściwy posługiwać się sprzętem zabezpieczającym lub znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). Z kolei pracodawca będzie ponosił winę w sytuacji, kiedy toleruje naruszanie zasad BHP, nie zapewnił pracownikom odpowiedniego przeszkolenia, prace na wysokościach nie były odpowiednio zaplanowane, nie zapewnił odpowiedniego sprzętu lub był on w złym stanie technicznym oraz nie sprawował właściwego nadzoru nad podwładnymi.

Upadek z wysokości

W jaki sposób powinno być zrealizowane sprzątanie po upadku z wysokości?

Wypadek przy pracy to zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, a jego konsekwencją jest uraz lub śmierć. Każdy wypadek przy pracy wymaga wdrożenia stosownych działań. Zdarzenia śmiertelne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki. Pierwszą i najważniejszą czynnością jest zabezpieczenie miejsca wypadku, uniemożliwiając dostęp osób postronnych. W dalszej kolejności należy zabezpieczyć maszyny oraz sprzęt, wezwać zespół ratownictwa medycznego i udzielić pomocy poszkodowanemu. W sytuacji, kiedy lekarz stwierdzi zgon, na miejsce wypadku przybywa policja, prokurator oraz okręgowy inspektor pracy.

Po przeprowadzeniu wszelkich koniecznych formalności oraz zabezpieczeniu i zabraniu ciała, miejsce wypadku należy dokładnie wysprzątać i zdezynfekować. Tutaj kluczowe jest, aby czynności te były wykonywane tylko przez profesjonalne firmy.

Potrzebujesz takiej usługi?

Zadzwoń: +48 725 392 578

To bardzo ważne, ponieważ zarówno krew, jak i wszelkie płyny mogą zawierać wirusy, grzyby i drobnoustroje, które są wektorem wielu chorób. Dodatkowo specjaliści współpracują ze służbami mundurowymi i mają odpowiednie doświadczenie oraz podejście do usuwania śladów krwi czy materiałów biologicznych. Chcąc w skuteczny i bezpieczny sposób posprzątać po wypadku śmiertelnym, należy dysponować odpowiednią wiedzą, przeszkoleniem, sprzętem oraz środkami czyszczącymi.

Warto mieć na uwadze, że osoby, które zajmują się kompleksowym usuwaniem śladów po wypadkach, mają kontakt z krwią czy tkankami ludzkimi, które stanowią zagrożenie. Stąd też obowiązkowe jest odpowiednie zabezpieczenie ciała. Konieczna będzie także dezynfekcja po zmarłym. Chcąc, aby była ona skuteczna, musi być przeprowadzona silnymi środkami, którymi dysponują tylko profesjonalne firmy. Warto pamiętać, że miejsce, w którym doszło do wypadku, musi być starannie uprzątnięte i oczyszczone.

Praca na wysokościach wymaga odpowiednich pozwoleń, zaświadczeń i predyspozycji. Pracodawca również ma szereg obowiązków, które musi dopełnić. Niestety mimo to, zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do wypadków. Podczas badania okoliczności zdarzenia inspektor pracy często odnotowuje szereg nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na zdarzenie śmiertelne.