Pożar to niezwykle groźny incydent, którego skutki mogą być tragiczne zarówno dla zdrowia i życia człowieka, jak i stanu jego życiowego dobytku materialnego. Już nawet mały i w porę ugaszony pożar powoduje zagrożenie w postaci zanieczyszczonego powietrza i sadzy oraz zniszczonych mebli czy sprzętów, których należy pozbyć się jak najszybciej. Zlekceważenie konieczności odpowiedniego sprzątania po pożarach to jeden z najczęściej popełnianych przez człowieka błędów. Jak wykonać prawidłowo sprzątanie po pożarach? Jak zrobić to prawidłowo? O czym warto  sprzątaniu po pożarze bezwzględnie pamiętać?

Dlaczego sprzątanie po pożarach jest tak istotne?

Właściwe pozbycie się wszystkich pozostałości po pożarze z dotkniętego ogniem pomieszczenia to podstawa, bez której nie można zagwarantować człowiekowi bezpiecznego powrotu do domu czy mieszkania. W wyniku spalania pozostawionych tam przedmiotów do atmosfery uwalniają się niezwykle szkodliwe substancje lotne o stężeniu często wyższym, niż te zawarte w smogu. Powietrze w mieszkaniu po pożarze jest niezwykle zanieczyszczone, a co za tym idzie, niezdatne do oddychania bez zabezpieczeń w postaci masek ochronnych. Aby więc dostosować pomieszczenie do ponownego użytku, konieczne jest jego całkowite oczyszczenie, najlepiej przez profesjonalną ekipę Vector Lublin.

czyszczenie po pożarze

Jakie działania należy podjąć po pożarze?

Bezpośrednio po ugaszeniu pożaru, policja, straż i odpowiednie służby odcinają budynek od dostępu do gazu i prądu oraz zabezpieczają go przed zawaleniem. Tak przygotowany obiekt może zostać odwiedzony przez rzeczoznawcę, którego zadaniem będzie określenie przyczyny pożaru i osób za niego winnych oraz, o ile to możliwe, dopuszczony do dalszego użytkowania jako budynek niezagrażający życiu człowieka. To jednak jeszcze nie etap, na sprzątanie po pożarach – zanim to nastąpi konieczne będzie dokładne uprzątnięcie miejsca pożaru ze wszystkich czynników mogących sprawiać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, powstałych w pomieszczeniu w wyniku spalania różnorodnych przedmiotów i urządzeń.

Certyfikaty naszych techników od sprzątania po pożarach w Lublinie

Profesjonalne usługi sprzątania po pożarach w Vector Lublin

Sprzątanie po pożarach rozpoczyna się od oględzin miejsca pożaru, w trakcie których nasi technicy ustalają zakres koniecznych prac i czas, jaki może być wymagany do ich wykonania. Przed przystąpieniem do sprzątania staramy się zawsze sprawdzić dokładnie pozostawione w pomieszczeniu meble i urządzenia, gdyż często wiele z nich można ocalić i przeznaczyć do ponownego użytku po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu. W zakres prac wykonywanych podczas sprzątania po pożarze wchodzą:

  • usuwanie sadzy i innych zanieczyszczeń z wszystkich przedmiotów oraz powierzchni,
  • neutralizacja zapachów i dezynfekcja pomieszczenia poprzez ozonowanie,
  • czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacyjnych,
  • wywóz i utylizacja odpadów,
  • czyszczenie i sprawdzenie sprzętu elektronicznego i urządzeń elektrycznych,
  • usuwanie zadymienia po pożarze,
  • oczyszczanie powietrza za pomocą filtrów HEPA,
  • zabezpieczanie mienia przed dalszymi szkodami.

W celu ustalenia stawki za sprzątanie po pożarach oraz terminu wykonania usługi, zachęcamy do kontaktu!

Vector Lublin – profesjonalne usługi sprzątania po pożarach

Zachęcamy do kontaktu 725-392-578