Śmierć w miejscu pracy

Śmierć pracownika w miejscu pracy to trudne przeżycie zarówno dla pracodawcy, jak i pozostałych osób przebywających na terenie zakładu. Wiąże się także z szeregiem formalności, o których trzeba pamiętać. Za ich niedopełnienie pracodawca musi się liczyć z odpowiedzialnością karną. Dowiedz się, jakie obowiązki ciążą na miejscu pracy po śmierci pracownika.

Śmierć w pracy z przyczyn naturalnych — jak należy postępować?

Śmierć w pracy z przyczyn naturalnych jest rzadkim zjawiskiem. Najczęściej dochodzi do niej wskutek nagłego zatrzymania akcji serca lub udaru. Może także dotyczyć osób w podeszłym wieku, które mimo przejścia na emeryturę nadal pracują. W takiej sytuacji niezbędne jest przede wszystkim powiadomienie pogotowia ratunkowego, które po przyjeździe na miejsce stwierdzi zgon.

Należy pamiętać także o odpowiednim zabezpieczeniu obszaru, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym. Konieczny jest również kontakt z rodziną oraz objęcie wsparciem świadków.

W Twojej firmie doszło do zgonu? Nie wiesz co robić w tej sytuacji?
Zadzwoń, a udzielimy Ci niezbędnego wsparcia:

Śmiertelny wypadek przy pracy — jak wygląda procedura?

Zgon w miejscu pracy, który był następstwem wypadku, wymaga przestrzegania konkretnych procedur. Wypadek przy pracy to zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które zakończyło się śmiercią i nastąpiło podczas wykonywania zleconych zadań. Obejmuje także śmierć, która nastąpiła w trakcie podróży służbowej, a także podczas szkoleń. Należy pamiętać, że za śmierć w miejscu pracy uznaje się również, gdy doszło do niej w okresie do 6 miesięcy po wypadku będącym jej przyczyną.

Pracodawca ma przede wszystkim obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wypadku oraz wezwania ratowników medycznych. Niezbędne jest także podjęcie próby udzielenia pierwszej pomocy. Trzeba zadbać również o to, aby odpowiednio zabezpieczyć wszelkie urządzenia i sprzęty, które mają związek z wypadkiem i mogą być przydatne w ustaleniu jego szczegółowego przebiegu.

Jeśli zespół ratownictwa medycznego stwierdzi zgon pracownika, to kolejnym krokiem jest powiadomienie okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Śmierć w wypadku przy pracy wymaga także ustalenia jego przyczyn oraz dokładnych okoliczności. W tym celu niezbędne jest powołanie odpowiedniego zespołu. Zajmuje się on badaniem stanu technicznego maszyn, sprzętu, narzędzi itd. oraz przeprowadza rozmowy ze świadkami zdarzenia. W ciągu 14 dni musi sporządzić protokół powypadkowy.

Kolejnym krokiem może być wezwanie profesjonalnej ekipy, zajmującej się sprzątaniem po wypadku w zakładzie pracy. Profesjonalne czyszczenie i odkażanie miejsca zdarzenia pozwoli na stworzenie warunków odpowiednich do kontynuowania pracy całego zakładu.

Śmierć w pracy a odszkodowanie ZUS

Jeśli zgon jest wynikiem wypadku przy pracy, to rodzina zmarłego może żądać wypłaty odszkodowania z ZUS. Ma ono charakter jednorazowy. Takie zadośćuczynienie za śmieć w wypadku w pracy przysługuje najbliższym członkom rodziny, czyli:

  • małżonkowi,
  • dzieciom własnym oraz przysposobionym,
  • rodzicom, macosze i ojczymowi.

Przepisy nie wykluczają wypłaty świadczenia nawet wtedy, gdy zmarły pracownik uległ wypadkowi w trakcie pracy, będąc pod wpływem alkoholu. Jednocześnie jednak odszkodowanie nie może być wypłacone, jeśli stan nietrzeźwości w znacznym stopniu przyczynił się do zdarzenia. Należy to rozumieć w taki sposób, że jeśli zmarły nie znajdowałby się pod wpływem alkoholu, co pozwoliłoby uniknąć wypadku, to wypłata świadczenia nie jest zasadna.

Zgon w miejscu pracy

Śmierć w pracy a świadectwo od pracodawcy

Śmierć pracownika skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy, co jest równoznaczne z obowiązkiem wystawienia świadectwa zatrudnienia. Dołącza się je do akt personalnych konkretnej osoby. Członkowie rodziny mogą wnioskować o wydanie tego dokumentu, a wtedy pracodawca ma 7 dni na jego sporządzenie. Pracodawca musi również rozliczyć się z wszelkich należności na rzecz najbliższych pracownika. Musi wypłacić wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do czasu, gdy wykonywał swoje obowiązki zawodowe. Niezbędne jest uwzględnienie dodatków oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Od tych kwot nie odlicza się składek na ubezpieczenia społeczne, jedynie zaliczkę na podatek dochodowy.

Rodzina zmarłego pracownika powinna także dowiedzieć się, czy nie miał on wykupionej polisy na życie. W jej ramach również mogą liczyć na wypłatę świadczenia. W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do ubezpieczyciela w celu omówienia szczegółów.

Śmierć pracownika zwłaszcza w miejscu pracy to zawsze duży szok dla pracodawcy oraz pozostałych zatrudnionych. Wiąże się także z szeregiem obowiązków, z których należy się wywiązać. W przeciwnym razie pracodawca naraża się na poważne konsekwencje, które mogą wiązać się nawet z zamknięciem zakładu do momentu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.