Testament

Śmierć najbliższych, a zwłaszcza rodziców jest traumatycznym przeżyciem, które wymaga sporej ilości czasu, aby móc uporać się z własnymi przeżyciami. To przykre wydarzenie wiąże się także z szeregiem formalności. Mowa tutaj nie tylko o uroczystości pogrzebowej, ale również konieczności uregulowania spraw majątkowych po zmarłym.

Mieszkanie w spadku po rodzicach – jak otrzymać stwierdzenie nabycia?

Mieszkanie jest jednym z najczęstszych składników majątku dziedziczonych po rodzicach, aby móc nim prawnie rozporządzać, konieczne jest dopełnienie określonych formalności. Dotyczy to potwierdzenia prawa do danej nieruchomości, które jest uzależnione od okoliczności. Mowa tutaj o dwóch możliwościach:

  • Pierwsza z nich występuje w przypadku, kiedy osoba zmarła sporządziła testament za życia. Tutaj spadkobierca podejmuje decyzję o przyjęciu spadku lub o jego odrzuceniu.
  • Druga możliwość ma miejsce w przypadku braku spisanego testamentu. Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. W przypadku, kiedy spadkobierców jest więcej (niż jedna osoba), wówczas konieczne jest przejście przez procedurę spadkową. W sytuacji, kiedy wszystkie osoby uprawnione do otrzymania spadku są zgodne co do wielkości udziałów, wtedy należy udać się do notariusza i złożyć akt poświadczenia dziedziczenia. Jednak w przypadku braku zgodności, pozostaje procedura sądowa, której celem będzie określenie udziałów wszystkich spadkobierców w tzw. masie spadkowej.

Jakie są formalności związane z nabyciem spadku po rodzicach?

W pierwszej kolejności należy podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W przypadku drugiej możliwości należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, przed Sądem bądź u notariusza w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o możliwości nabycia spadku.
Z kolei potwierdzenie nabycia spadku wiąże się z kosztami notarialnymi lub postępowania sądowego. Dodatkowo należy uiścić opłatę za wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej. Warto jednak pamiętać, że w sytuacji dziedziczenia po rodzicach, spadkobiercy są zwolnieni z podatku od spadku i darowizn. Ważne jest jednak, aby w ciągu 6 miesięcy od nabycia spadku złożyć w Urzędzie skarbowym deklarację SD Z2.

Mieszkanie w spadku

Na czym polega zbycie spadku?

Przepisy dotyczące zbycia spadku zostały określone w Kodeksie cywilnym. Według zapisów spadkobierca, aby móc zbyć spadek, w pierwszej kolejności musi go przyjąć, tylko w takiej sytuacji może nim dowolnie zarządzać. Zbycie spadku może dotyczyć zarówno części, jak i jego całości. Spadkobierca może to zrobić w ramach darowizny, zamiany lub umowy sprzedaży. Przepisy Kodeksu cywilnego wymagają, aby zbycie miało formę aktu notarialnego. W sytuacji, kiedy spadkobierca decyduje się na zbycie całości spadku, wówczas nie jest wymagana zgoda pozostałych spadkobierców. Inaczej jest w przypadku częściowego zbycia. Tutaj wymagana jest zgoda pozostałych osób, które nabyły prawo do spadku.

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku – czy jest możliwa?

W sytuacji, kiedy prawo do nieruchomości zostało nabyte przez kilku spadkobierców, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż mieszkania i podział pieniędzy wedle wielkości udziałów. Dzięki temu można uniknąć zbędnych konfliktów. Otrzymane mieszkanie w spadku można sprzedać od momentu nabycia spadku. Warto pamiętać, że zmiana przepisów z 2019 roku znacząco ułatwiła cały proces. Na chwilę obecną nie trzeba płacić podatku dochodowego, jeśli sprzedawana nieruchomość była użytkowana przez spadkodawcę przez co najmniej 5 lat.

Mieszkanie otrzymane w spadku – o czym jeszcze należy pamiętać?

Niezależnie od tego, czy dana nieruchomość zostanie sprzedana, wynajęta czy też będzie użytkowana przez spadkobiercę, konieczne jest jej uprzątnięcie. W pierwszej kolejności należy posprzątać zaniedbane mieszkanie oraz usunąć z niego wszystkie zbędne przedmioty. Następnie warto zdecydować się na profesjonalną dezynfekcję, w tym ozonowanie. Tutaj należy skorzystać z usług specjalistycznej firmy, która dysponuje wysokiej jakości sprzętem i skutecznymi środkami. Profesjonalnie przeprowadzona dezynfekcja będzie gwarancją czystości i bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Zadzwoń: +48 725 392 578

Samo otrzymanie mieszkania w spadku to dopiero początek. W dalszej kolejności należy dopełnić wszystkich formalności i przestrzegać określonych terminów. Warto pamiętać, że spadkobierca musi także uregulować stan prawny danej nieruchomości w księdze wieczystej.