Sprzątanie domu po pożarze

Samodzielna próba uprzątnięcia spalonego mienia będzie stanowiła poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia danej osoby. Dodatkowo widok pogorzeliska może wiązać się z silnymi przeżyciami, nerwami i stresem, co w konsekwencji doprowadzi do traumy. Konieczne jest także posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia, aby móc w bezpieczny sposób przebywać w spalonym budynku. Jednak zanim możliwe będzie kompleksowe uprzątnięcie pogorzeliska, konieczne jest dopełnienie określonych formalności.

Kiedy można rozpocząć sprzątanie po pożarze i kto o tym decyduje?

Pożar domu czy mieszkania wiąże się nie tylko z traumatycznym przeżyciem, ale także z koniecznością uprzątnięcia pogorzeliska. To trudny czas, który wymaga wykonania wielu określonych zadań. W sytuacji, kiedy dochodzi do pojawienia się ognia, kluczowa jest szybka interwencja strażaków. Po zakończeniu akcji gaśniczej, na miejscu zdarzenia pojawia się policja. Elektryczność i dostęp do gazu zostają odłączone. W dalszej kolejności przybywa rzeczoznawca, którego zadaniem jest ustalenie przyczyn pożaru.

W sytuacji, kiedy do pojawienia się ognia nie doszło z winy domowników, wówczas na miejsce wzywany jest ubezpieczyciel. Ocenia on szkody, jakie spowodował ogień. Nie należy zatem sprzątać ani porządkować pogorzeliska przed przybyciem agenta. Budynek musi pozostać w nienaruszonym stanie po pożarze. Dopiero po zakończeniu wszelkich czynności można przystąpić do porządkowania pogorzeliska. Prace te muszą być jednak wykonywane przez profesjonalne firmy, dysponujące odpowiednim zabezpieczeniem ciała ze szczególnym uwzględnieniem oczu i dróg oddechowych.

Uprzątniecie pogorzeliska, jest możliwe w sytuacji, kiedy straż pożarna dokładnie sprawdzi, czy budynek nie stanowi zagrożenia, a także, kiedy inspektor budowlany oceni jego konstrukcje.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Zadzwoń: +48 725 392 578

Jakie czynności zabezpieczające budynek muszą zostać wykonane?

Po ugaszeniu ognia straż pożarna musi odciąć dopływ gazu oraz wyłączyć elektrykę. Strażacy oceniają także czy możliwe jest przebywanie na terenie pogorzeliska. Domy, w których wybuch pożar najczęściej nadają się do gruntownej odbudowy, jednak w skrajnych przypadkach mogą kwalifikować się jedynie do rozbiórki.

W celu weryfikacji stanu danego mienia przeprowadzana jest kontrola nadzoru budowlanego. Inspektor ocenia czy dany budynek nadaje się do użytku i pod jakimi warunkami, czy też musi zostać rozebrany. Opracowana zostaje ekspertyza techniczna, która zawiera szczegółową ocenę stanu drewnianej konstrukcji dachu oraz elementów nośnych budynku.

Sprzątanie domu po pożarze

Jak przebiega samo sprzątanie zgodnie z przepisami i przyjętymi praktykami?

Sprzątanie po pożarze powinno nastąpić niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez odpowiednie organy. Ze względu na traumę związaną z wyglądem budynku strawionego przez ogień oraz z obecnością szkodliwych substancji warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy. Specjaliści dysponują wiedzą, doświadczeniem, odpowiednim sprzętem oraz środkami, dzięki którym możliwe będzie skuteczne, bezpieczne i kompleksowe uprzątnięcie całego budynku. Dodatkowo posiadają oni specjalne zabezpieczenia, umożliwiające przebywanie na terenie pogorzeliska oraz zabezpieczą budynek przed dalszymi szkodami.

Czyszczenie pogorzeliska wymaga skutecznego usunięcia wszelkich zanieczyszczeń oraz zneutralizowanie nieprzyjemnych i drażniących zapachów. Pracownicy naszej firmy sprzątającej w takich przypadkach są wyposażeni w odpowiednie kombinezony i rękawiczki, które stanowią ochronę ich ciała przed szkodliwymi czynnikami. Pierwszą czynnością, jaką wykonają fachowcy, będzie uprzątnięcie danego miejsca poprzez wywiezienie gruzu i wyrzucenie wszystkich mebli, przedmiotów i sprzętów, które nie będą nadawać się do ponownego użytku.

Wezwij naszych fachowców od sprzątania po pożarach

Dodatkowo oferujemy utylizację spalonych czy szkodliwych odpadów. W dalszej kolejności specjaliści z firmy Vector przystąpią do usuwania sadzy oraz innych zanieczyszczeń, które powstały w wyniku pożaru. Powierzchnia jest czyszczona za pomocą suchego lodu. To tzw. dekontaminacja, czyli usunięcie wszelkich szkodliwych substancji, które stanowią zagrożenie dla człowieka.

Ważną metodą jest także ozonowanie po pożarze, które pozwala nie tylko na skuteczną dezynfekcję, ale także na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo profesjonalne firmy, takie jak Vector, sprawdzą i wyczyszczą sprzęt elektroniczny, urządzenia elektryczne, a także przewody wentylacyjne. Co więcej, taka wystawimy również pełną dokumentację do ubezpieczyciela.

Pogorzelisko to nie tylko duża trauma, ale przede wszystkim szereg niebezpieczeństw, spowodowane pożarem. Tutaj kluczowe jest dokładne i skuteczne oczyszczenie całej powierzchni tak, aby nie stanowiła ona zagrożenia oraz nadawała się do remontu. Tego typu prace koniecznie należy zlecić profesjonalnej firmie.