Specjalistyczne sprzątanie

Zdarzają się przypadki, w których zabrudzenia bądź skala zanieczyszczeń jest na tyle duża, że bez odpowiedniego sprzętu oraz środków chemicznych nikt nie jest w stanie uporządkować danej przestrzeni. W niektórych sytuacjach samodzielna próba uprzątnięcia powierzchni będzie nieskuteczna bądź nawet niebezpieczna. Tutaj z pomocą przychodzi specjalistyczne sprzątanie, które wykonywane jest przez przeszkolonych i doświadczonych techników.

Czym jest specjalistyczne sprzątanie?

Sprzątanie specjalistyczne to szereg różnorodnych prac, które wykonywane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu higieny i czystości. Usługa ta wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich maszyn, urządzeń, środków, detergentów oraz pozwoleń i uprawnień.

Sprzątanie specjalistyczne wykonują firmy, które dysponują odpowiednim zapleczem logistycznym oraz wykwalifikowaną kadrą pracowników. Tego rodzaju usługi cechują się precyzją i starannością, stąd też technicy muszą być przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również posiadać odpowiedni zasób wiedzy oraz doświadczenie. Warunkuje to odpowiednie dobranie metody pracy przy uwzględnieniu powierzchni oraz materiałów wykończeniowych. Zastosowanie specjalistycznych środków musi być skuteczne, aby usunąć wszelkie zabrudzenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa.

Jesteśmy doświadczoną firmą z branży DDD

W jakich sytuacjach stosuje się specjalistyczne sprzątanie?

Usługi specjalistyczne są wykonywane zarówno na zlecenie przedsiębiorców, jak i prywatnych osób. Obejmują szereg czynności, które wymagają wiedzy i doświadczenia. Często realizuje się je  po tragicznych zdarzeniach. Technicy starannie sprzątają zalane pomieszczenia, w tym po wybiciu kanalizacji, jak również po pożarach. Użycie specjalistycznych metod i środków będzie konieczne w miejscach, w których doszło do zgonu – niezależnie od jego przyczyny. W takim przypadku zakres świadczonych usług będzie obejmował także zabezpieczenie materiału biologicznego, którego nie wolno usuwać na „własną rękę”.

Specjalistyczne sprzątanie to również usuwanie niepożądanych zapachów (dezodoryzacja) czy nieproszonych gości. Mowa tutaj o zwalczaniu pcheł, pluskiew, prusaków, mrówek, rybików, os i szerszeni, myszy, szczurów oraz innych szkodników. Ich obecność jest nie tylko szkodliwa i często niebezpieczna, ale przede wszystkim uciążliwa, ponieważ samodzielnie podejmowane próby ich usunięcia zazwyczaj okazują się nieskuteczne.

Specjalistyczne sprzątanie obejmuje także porządkowanie balkonów, piwnic, strychów, komórek, garaży czy zaniedbanych mieszkań. W zakres usług często wchodzi utylizacja niepotrzebnych rzeczy czy wyposażenia. Technicy pomagają także uporać się z zaniedbanymi mieszkaniami, w których lokatorzy gromadzili mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Dodatkowo specjalizują się w skutecznym odgrzybianiu danej powierzchni.

Z usług specjalistycznego sprzątania najczęściej korzystają klienci biznesowi. Prace wykonywane są zazwyczaj w zakładach produkcyjnych, fabrykach, magazynach, gastronomii, hotelach czy przestrzeni wielkopowierzchniowej. Technicy często wzywani są również do sprzątania po wypadkach w miejscach publicznych. Dodatkowo swoją pracę wykonują także poprzez porządkowanie pojazdów komunikacyjnych czy cel więziennych. Odpowiednie wyposażenie i umiejętności będą także przydatne w placówkach służby zdrowia, np. w laboratoriach. Technicy na co dzień porządkują również przestrzeń, w których miały miejsce akty wandalizmu.

Podsumowując, specjalistyczne sprzątanie to zakres usług, które świadczone są w sytuacji, kiedy zachodzi konieczność użycia specjalistycznego sprzętu oraz metod, by przywrócić ład, porządek i higienę w danym miejscu. Technicy wykonują swoją pracę tam, gdzie zwykłe środki czystości oraz domowe sposoby są nieskuteczne bądź uporządkowanie danej przestrzeni może zagrażać zdrowiu lub życiu.

Jakie metody są wykorzystywane w ramach specjalistycznego sprzątania?

Specjalistyczne sprzątanie to szeroki zakres świadczonych usług przy użyciu odpowiedniego sprzętu czy urządzeń. Dobór odpowiedniej metody uzależniony jest od indywidualnego przypadku, natomiast decyzja o wykorzystaniu konkretnych maszyn czy środków czystości zapada po dokładnych oględzinach danego miejsca.

Metody specjalistycznego sprzątania

Specjalistyczne sprzątanie nigdy nie wygląda tak samo. Wykorzystywane metody zawsze dostosowujemy do danej sytuacji.

Specjalistyczne sprzątanie obejmuje szereg sprawdzonych i skutecznych metod oraz urządzeń, do których należą m.in.:

 • oprysk chemiczny;
 • zamgławianie pomieszczeń ciepłą i zimną mgłą;
 • wymrażanie metodą Cryonite;
 • metoda maszynowa z efektem Airfog 3;
 • metoda GTX 40;
 • użycie generatora przemysłowego DS-46-RHR;
 • ozonowanie;
 • mikrodyfuzja;
 • dezynsekcja;
 • dezodoryzacja;
 • dezynfekcja aktywną suchą mgłą.

W zależności od konkretnych potrzeb technicy wykorzystują jedną bądź kilka metod, następujących po sobie, aby móc w staranny i skuteczny sposób oczyścić całą powierzchnię.

Specjalistyczne sprzątanie to usługa, dzięki której ponownie można się cieszyć czystą i higieniczną przestrzenią. Jej zakres świadczony jest zarówno w prywatnych, jak i publicznych miejscach. Przed zleceniem takich prac, należy upewnić się, że dana firma posiada wymagane certyfikaty, które świadczą o wiedzy i doświadczeniu techników, jak również stosowaniu bezpiecznych oraz skutecznych metod.