Firma sprzątająca po zmarłych

Po śmierci, w ciele człowieka rozpoczyna się proces rozkładu obejmujący wszystkie komórki organizmu. W jego następstwie dochodzi do wydobycia się ze zwłok licznych substancji o toksycznym działaniu, które mogą być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi pozostających w pobliżu zmarłej osoby. Z tego względu warto jest skorzystać z usług firmy wykonującej sprzątanie po zgonie. Należy przy tym wiedzieć, jakie firmy mogą świadczyć tego typu usługi.

Wymagania stawiane wobec firm zajmujących się sprzątaniem po zgonach

Profesjonalna firma świadcząca usługi sprzątania po zgonach powinna spełniać określone wymagania stawiane nie tylko przez klientów, lecz także przez ustawodawców stanowiących prawo w danym kraju oraz organy kontrolne zajmujące się jego egzekwowaniem.

Regulacje prawne

Firmy świadczące usługi sprzątania po zgonach na terenie Polski muszą działać zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz aktów zmieniających Dz. U. z 2012 r. poz. 460 i 892 i Dz. U. z 2013 r. poz. 2. Przepisy prawa i regulacje powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych zostały opracowane w trosce o bezpieczeństwo osób narażonych na potencjalne czynniki środowiskowe, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, w tym zanieczyszczenia po zwłokach. Wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazują na konieczność posiadania przez firmę zezwoleń na odbiór i transport odpadów medycznych, wymagają również dysponowania stosowną wiedzą i doświadczeniem.

Wymagania dotyczące sprzętu

Państwowa Inspekcja Sanitarna nakłada na firmy świadczące usługi sprzątania mieszkań po zmarłych obowiązek używania specjalistycznego sprzętu czyszczącego i odkażającego, a także środków chemicznych posiadających szereg atestów.

Niezbędne kwalifikacje zawodowe

Pracownicy firmy sprzątającej wykonującej sprzątanie po zwłokach są zobowiązani do odbycia specjalistycznych szkoleń funeralnych umożliwiającym im zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Szkolenia obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, a ich uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu:

 • technik i zasad specjalistycznego sprzątania miejsc zgonów,
 • zagrożeń epidemiologicznych i wymogów sanitarnych,
 • przepisów prawnych regulujących działalność firm sprzątających po zgonach,
 • etyki zawodowej,
 • zasad BHP,
 • narzędzi i sprzętu do sprzątania oraz dezynfekcji,
 • technik dezynfekcji i organizacji pracy,
 • stosowania specjalistycznych środków chemicznych.

Jak sprawdzić, czy dana firma sprzątająca po zgonach posiada odpowiednie kwalifikacje?

Przed zatrudnieniem firmy do sprzątania po zwłokach należy sprawdzić, czy posiada ona odpowiednie kwalifikacje do świadczenia tego typu usług.

Certyfikaty i dyplomy

Profesjonalna firma sprzątająca po zgonach powinna posiadać certyfikaty oraz dyplomy ukończenia szkoleń z zakresu technik sprzątania po zmarłych, dezynfekcji, ozonowania oraz BHP. Musi ponadto zatrudniać wyłącznie odpowiednio przeszkolonych pracowników, gdyż tylko właściwie wykwalifikowane osoby są w stanie w sposób rzetelny i bezpieczny wykonać usługę sprzątania po zwłokach. Wszystkie certyfikaty i dyplomy powinny zostać udostępnione klientowi do wglądu.

Wykorzystywany sprzęt oraz środki czyszczące i dezynfekujące

By upewnić się, że dana firma posiada odpowiednie kwalifikacje do sprzątania po zgonach, należy zwrócić uwagę na to, jakim posługuje się sprzętem. Atestowany, wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt niezbędny do świadczenia usług z zakresu czyszczenia, dezynfekcji oraz usunięcia nieprzyjemnych zapachów składa się z takich narzędzi, jak:

 • urządzenie GTX 40 w technologii SGP służące do mechanicznego usuwania zabrudzeń po zmarłych,
 • przemysłowy generator DS-46-RHR wykorzystywany do ozonowania pomieszczeń po zmarłych w celu dezynfekcji oraz usunięcia nieprzyjemnych zapachów,
 • zamgławiacz Airfog ULV służący do jak najdokładniejszego sprzątania lokali po zmarłych,
 • dyfuzor pozwalający na przeprowadzenie mikrodyfuzji, czyli skutecznej dezynfekcji poprzez nasycenie powietrza mgłą ze środkiem dezynfekującym.

Wszystkie środki czyszczące i dezynfekujące stosowane przez firmę sprzątającą po zgonach powinny posiadać niezbędne atesty i wykazywać silne właściwości bakteriobójcze, co pozwala uzyskać pewność, że z pomieszczeń po zmarłych zostały usunięte wszelkie zabrudzenia i ślady skażenia biologicznego.

W celu upewnienia się, czy firma sprzątająca posiada kwalifikacje zawodowe niezbędne do świadczenia usługi sprzątania po zwłokach, warto również zapoznać się z opiniami innych klientów i wystawionymi firmie referencjami.

KONTAKT – Vector – sprzątanie po zmarłych

+48 725 392 578 – czynny 24 h/7 dni w tygodniu