Do wybicia szlamu dochodzi najczęściej na skutek cofki z kanalizacji, czyli sytuacji, w której woda z miejskiej sieci wodociągowej wraca do budynku. Ma to miejsce zazwyczaj w związku z ulewnymi deszczami. Bezpośrednią przyczynę wybicia szlamu stanowi najczęściej zatkanie odpływów kanalizacyjnych. Z problemem tym zmagają się przede wszystkim mieszkańcy domów jednorodzinnych. Najbardziej narażone na wybicie szlamu są z reguły piwnice i garaże.

Dlaczego po wybiciu szlamu konieczne jest dokładne sprzątanie?

Wybicie szlamu jest awarią, w wyniku której może dojść nie tylko do zniszczenia dobytku, lecz także do skażenia pomieszczeń mieszkalnych drobnoustrojami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Sprzątanie zabrudzeń tego typu wymaga więc zastosowania odpowiednich metod i środków czyszczących.

Jak posprzątać po wybiciu szlamu?

Sprzątanie po wybiciu szlamu wymaga czegoś więcej niż przetarcia podłóg mopem. W większości sytuacji konieczne jest usunięcie i zutylizowanie zanieczyszczonych przedmiotów lub, jeżeli istnieje taka możliwość, poddanie ich dezynfekcji i przywrócenie do stanu pozwalającego na ponowne użytkowanie.

Opróżniony lokal należy następnie oczyścić ze szlamu, co w sytuacji, gdy zanieczyszczenia wniknęły głęboko, może wymagać zerwania tapet i demontażu podłóg. Konieczne jest ponadto usunięcie utrzymującego się w pomieszczeniach odoru, który skutecznie uniemożliwia ich ponowne użytkowanie. Samodzielne sprzątanie po wybiciu szlamu jest niezwykle trudne, a w większości wypadków wręcz niemożliwe, dlatego jego wykonanie najlepiej zlecić profesjonalnej firmie sprzątającej, zatrudniającej odpowiednio przeszkolony, wysoko wykwalifikowany personel.

Zleć nam sprzątanie po wybiciu szlamu – zadzwoń:

Profesjonalne czyszczenie po wybiciu szlamu

Usługę profesjonalnego czyszczenia po wybiciu szlamu wykonuje firma Vector, posiadająca doświadczenie, specjalistyczny sprzęt oraz stosowne uprawnienia, pozwalające na wystawienie zaświadczenia do sanepidu o przywróceniu do ponownego użytku danego pomieszczenia. Zatrudniani przez nią technicy nie tylko usuwają zabrudzenia, lecz także dokonują głębokiej dezynfekcji sprzątanych pomieszczeń. Są oni w stanie przywrócić zanieczyszczony lokal do stanu umożliwiającego jego ponowne użytkowanie.

W ramach usługi czyszczenia po wybiciu szlamu przeprowadzane są dezynfekcja, ozonowanie oraz dezodoryzacja. Wskazane jest ponadto wykonanie profesjonalnego osuszania lokalu.

Sprzątanie po wybiciu kanalizacji

Efekt przed i po sprzątaniu po wybiciu kanalizacji, zrealizowanym przez techników z firmy Vector

Dezynfekcja po wybiciu szlamu przeprowadzana jest w celu wyniszczenia mikroorganizmów w formie wegetatywnej – wirusów, bakterii, drobnoustrojów i patogenów. Do jej przeprowadzenia niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznych środków chemicznych, biologicznych oraz mechanicznych, takich jak para wodna, gorące powietrze, ogień i promieniowanie ultrafioletowe.

Ozonowanie po wybiciu szlamu

Ozonowanie po wybiciu szlamu wykonywane jest w celu usunięcia z lokalu zarówno nieprzyjemnych zapachów, jak i stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka mikroorganizmów. Metoda ta polega na przeprowadzeniu reakcji chemicznej, w trakcie której ozon utlenia się wraz ze znajdującymi się w zanieczyszczonym pomieszczeniu niepożądanymi substancjami. Substancje te są rozbijane przez cząsteczki ozonu na czynniki proste, których działanie nie jest już dłużej szkodliwe dla ludzi.

Dezodoryzacja po wybiciu szlamu

Dezodoryzacja po wybiciu szlamu wykonywana jest z wykorzystaniem promieniowania UV. Metodę tę stosuje się pomocniczo przy ozonowaniu. Dzięki niej proces usuwania bakterii, wirusów, roztoczy, grzybów i pleśni zostaje wzmocniony, a właściciel zanieczyszczonego szlamem lokalu ma pewność, że jego użytkowanie jest na powrót w pełni bezpieczne.

Osuszanie po wybiciu szlamu

Osuszanie po wybiciu szlamu wykonywane jest w wykorzystaniem różnych urządzeń i metod, takich jak absorpcja, kondensacja, gorące powietrze oraz mikrofale. Pozwala usunąć wilgoć, która sprzyja rozwojowi różnorodnych drobnoustrojów i patogenów, głównie pleśni, grzybów i chorobotwórczych bakterii, stanowiących zagrożenie dla zdrowia, a często również życia człowieka.

Jest to proces stosunkowo czasochłonny. To, ile trwa osuszanie po wybiciu szlamu, zależy przede wszystkim od metrażu obiektu, stopnia zawilgocenia, czasu, jaki minął od awarii oraz metod wykorzystanych przy realizacji usługi.

Ważnym elementem sprzątania po wybiciu szlamu jest osuszanie powierzchni

Sprzątanie po wybiciu szlamu to usługa wykonywana przez firmę Vector z użyciem nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie i posiadających niezbędne atesty urządzeń. Zastosowanie znajdują przede wszystkim profesjonalne osuszacze, ozonatory, zamgławiacze oraz pompy służące do usuwania szlamu, a także wody, fekaliów i innych zanieczyszczeń w formie płynnej. Wszystkie wykorzystywane przez firmę sprzątającą Vector sprzęty cechują się niezwykłą wydajnością i skutecznością, dzięki czemu usługa jest realizowana szybko i sprawnie.