Dekontaminacja

Profesjonalnie przeprowadzona dekontaminacja to skuteczna metoda chroniąca zdrowie. Występowanie bakterii, wirusów, czy grzybów przyczynia się do gorszego samopoczucia, a z czasem może prowadzić do występowania groźnych chorób. Warto zatem dowiedzieć się, na czym polega ten zabieg i kiedy należy go przeprowadzić.

Co to jest dekontaminacja?

Dekontaminacja jest to proces polegający na skutecznym usuwaniu i neutralizowaniu substancji toksycznych i szkodliwych czynników z pomieszczenia, w którym ich występowanie stanowi zagrożenie dla zdrowia oraz życia człowieka. To oczyszczenie określonej powierzchni poprzez zabijanie i usuwanie drobnoustrojów bądź eliminację i naturalizację materiałów toksycznych, do których należą: czynniki biologiczne, odpady radioaktywne czy chemikalia.

Dekontaminacja ma za zadanie wyeliminować ryzyko zarówno przejściowego, jak i trwałego nosicielstwa aktywnego zarażenia. Ten proces jest przeprowadzany w pomieszczeniach wraz z całym wyposażeniem, które się w nim znajduje.

Dekontaminację należy wykonać w sytuacji wykrycia czynników biologicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie człowieka lub będą odpowiedzialne za występowanie chorób.

Można ją również przeprowadzać profilaktycznie, pozbywając się mniej szkodliwych drobnoustrojów. Proces ten jest także skuteczny w przypadku występowania grzybów, pleśni, wirusów, bakterii, roztoczy, a także szkodliwych insektów. Dodatkowo pozwoli również usunąć uporczywe zapachy. Zabieg dekontaminacji wykonuje się także np. po pożarach, czy dezynfekcji po zwłokach.

Jakie są metody dekontaminacji?

Proces dekontaminacji można przeprowadzić na kilka sposobów. Dobór odpowiedniej metody zależy przede wszystkim od występującego zagrożenia i najskuteczniejszego sposobu jego zneutralizowania. Dodatkowym czynnikiem jest lokalizacja i specyfika danego pomieszczenia.

Do najczęściej przeprowadzanych metod dekontaminacji należą:

  1. Sanityzacja – jest to profesjonalne usuwanie mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby) z powierzchni przedmiotów oraz całego pomieszczenia. Zazwyczaj zabieg ten jest wykonywany w placówkach medycznych lub branży spożywczej. Proces sanityzacji wykonuje się za pomocą środków czyszczących, które skutecznie usuną zarówno widoczne mikroorganizmy, jak i te, których nie można dostrzec gołym okiem.
  2. Dezynfekcja – polega na wyeliminowaniu mikroorganizmów w formie wegetatywnej. To jedna z najpopularniejszych metod usuwania niewidzialnego zagrożenia. Warto zwrócić uwagę, że proces ten dotyczy wyłącznie zagrożeń mikrobiologicznych, nie usuwa trucizn, skażeń, czy substancji chemicznych. Zrealizowanie dezynfekcji pomieszczeń powoduje likwidację drobnoustrojów, tak by nie stanowiły zagrożenia dla człowieka.
  3. Sterylizacja – to proces, którego zadaniem jest usunięcie mikroorganizmów zarówno w formie wegetatywnej, jak i przetrwalnikowej. Jest to skuteczny sposób zapobiegania przenoszenia się chorób. Drobnoustroje są eliminowane z powierzchni przedmiotów, pomieszczeń, a także zamkniętego w nim powietrza. Usuwa wszystkie mikroorganizmy, dzięki czemu dane miejsce staje się sterylne. Sterylizacja najczęściej jest przeprowadzana w przemyśle medycznym oraz placówkach służby zdrowia.
  4. Ozonowanie – jest to jedna z podstawowych metod dekontaminacji. Polega na skutecznym zneutralizowaniu drobnoustrojów (wirusy, grzyby, bakterie) z powietrza, które przenoszą się drogą kropelkową. Dodatkowym atutem jest możliwość usunięcia niepożądanych zapachów. Proces ten odbywa się poprzez dostarczenie gazowego ozonu i wymieszaniu go wraz z powietrzem znajdującym się w danym pomieszczeniu. W tym celu stosuje się ozonatory, które umożliwiają przeprowadzenie zabiegu zarówno w dużych pomieszczeniach przemysłowych, jak i mniejszych np. mieszkania, czy piwnice.

Jak wygląda proces dekontaminacji?

Profesjonalnie wykonana dekontaminacja pomieszczeń pozwala na usunięcie drobnoustrojów i patogenów. Musi być przeprowadzona przez wykwalifikowane osoby, które dzięki swemu doświadczeniu zadbają, aby cały proces przebiegał sprawnie i przyniósł oczekiwane rezultaty, eliminując potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dekontaminacja przeprowadzana jest w przypadku wykrycia obecności czynników biologicznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, lub zwierząt.

Dekontaminacja pomieszczeń

Zabieg ten pozwala na usunięcia potencjalnego zagrożenia oraz przywrócenie bezpiecznych warunków do funkcjonowania w danym pomieszczeniu. Dzięki wykorzystaniu ozonowania, a także odpowiednich chemicznych środków neutralizujących, zabieg możne być przeprowadzany tak często, jak jest to konieczne. Dodatkowo nie uszkadza on żadnych przedmiotów czy urządzeń.

Jakie urządzenia wykorzystuje się podczas realizacji dekontaminacji pomieszczeń?

Do prawidłowego przeprowadzenia procesu dekontaminacji oprócz wykwalifikowanej osoby niezbędny jest także odpowiedni dobór:

  • środków chemicznych,
  • urządzeń służących do czyszczenia suchą mgłą oraz suchym lodem,
  • specjalistycznego generatora ozonu, dzięki któremu można dopasować tryb pracy do konkretnego pomieszczenia.

Podczas całego procesu rozpylany jest specjalny preparat, którego zadaniem jest skuteczne usunięcie bakterii, grzybów, wirusów i innych drobnoustrojów. Sucha mgła jest bezpieczna dla wyposażenia, które znajduje się w pomieszczeniu. Odpowiednio dobrane narzędzia oraz urządzenia pozwalają na prawidłowe naniesienie preparatu na określoną powierzchnię bądź nasycenia nim powietrza. Istotna jest również kontrola nad całym procesem, która znacząco przyczyni się do skuteczności przeprowadzanego zabiegu.

Dekontaminacja wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i musi być przeprowadzana przez wykwalifikowane osoby, dlatego należy zlecić ją profesjonalnej firmie, która dzięki swemu doświadczeniu w pełni skutecznie i bezpiecznie przeprowadzi cały zabieg.

Chcesz dowiedzieć się więcej o dekontaminacji lub skorzystać z tej usługi?

Skontaktuj się z nami: +48 725 392 578