Trupi jad

W kontekście zwłok często pojawia się wzmianka na temat trupiego jadu i niebezpieczeństw wynikających z kontaktu z tą substancją. Czym tak naprawdę jest trupi jad i dlaczego jest szkodliwy dla ludzi?

Czym jest trupi jad?

Trupi jad to potoczna nazwa ptomain – toksycznych amin powstających w procesach gnilnych na skutek reakcji chemicznych z udziałem aminokwasów, prowadzących do rozpadu białek w ciele zmarłej osoby. Najczęściej występującymi przy rozkładzie zwłok są takie aminy, jak:

 • kadaweryna,
 • putrescyna,
 • neuryna,
 • metyloguanidyna

Zapach tych substancji jest utożsamiany ze śmiercią i stanowi woń typową dla rozkładu zwłok. Trupi jad cechuje się szczególnie intensywnym i bardzo nieprzyjemnym zapachem, który wywołuje silne reakcje ze strony wystawionych na jego działanie ludzi. Są to przede wszystkim mdłości, torsje oraz wymioty. Zbyt długi kontakt z ptomainami jest szkodliwy dla zdrowia, dlatego powinno się ograniczać przebywanie w jednym pomieszczeniu z ciałem zmarłej osoby do niezbędnego minimum. Trupi jad przyjmuje zazwyczaj postać oleistej, przezroczystej i bezbarwnej cieczy, czasami może mieć również lekko żółtawe zabarwienie.

Uzyskaj wsparcie naszych specjalistów – skontaktuj się z nami

Jak można zarazić się trupim jadem?

Trupi jad to substancja, której toksyczność wzrasta przez pierwsze godziny po zgonie, by osiągnąć stan najbardziej zagrażający zdrowiu człowieka po około 10 godzinach od śmierci. W tym czasie przebywanie w tym samym pomieszczeniu z osobą zmarłą jest szczególnie niebezpieczne.

By uchronić się przed szkodliwym działaniem ptomain, konieczne jest stosowanie ubrań i okularów ochronnych, masek na twarz oraz innych środków mających na celu uchronienie śluzówek przed kontaktem z toksynami.

Do zarażanie trupim jadem może dojść na skutek nieostrożnego postępowania w trakcie obcowania ze zwłokami. Wśród sytuacji, w których najczęściej następuje zakażenie ptomainami, należy wymienić:

 • bezpośredni kontakt z ciałem zmarłego, przede wszystkim w postaci dotyku i pocałunków,
 • noszenie odzieży, która miała styczność z nieboszczykiem,
 • kontakt z rzeczami z najbliższego otoczenia zmarłej osoby

By uniknąć zatrucia trupim jadem, należy powstrzymać się od dotykania zwłok, a także ubrań i przedmiotów pozostających w bezpośrednim kontakcie z ciałem. Nie jest również wskazane samodzielne czyszczenie miejsca zgonu – usuwanie śladów krwi, płynów ustrojowych oraz tkanek – może to bowiem stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Objawy zakażenia trupim jadem

Aminy wchodzące w skład trupiego jadu powodują zahamowanie ATPazy sodowo-potasowej, upośledzają transport komórkowy kwasów organicznych, obniżają oporność osmotyczną erytrocytów oraz hamują erytropoezę i metabolizm glukozy. Ich działanie na ludzki organizm może powodować wystąpienie następujących objawów:

 • ból głowy,
 • ból brzucha,
 • biegunka,
 • wymioty,
 • jadłowstręt,
 • nadmierne zmęczenie,
 • gorączka,
 • owrzodzenie przewodu pokarmowego,
 • polineuropatia.

Powikłania zdrowotne na skutek zakażenia trupim jadem dotyczą również często układu oddechowego, mogą przybierać formę kaszlu oraz duszności. Z uwagi na objawy ze strony układu pokarmowego i trawiennego, zakażenie ptomainami mylone bywa z zatruciem pokarmowym lub grypą jelitową. Trudności w rozpoznaniu zakażenia trupim jadem spowodowane są nie tylko niespecyficznymi symptomami, lecz również czasem ich wystąpienia.

Po jakim czasie występują objawy zakażenia trupim jadem?

Zakażenie trupim jadem nie jest dostrzegalne natychmiastowo. Objawy negatywnego wpływu ptomain na ludzki organizm widoczne są dopiero po upływie co najmniej kilkunastu godzin od kontaktu ze zwłokami, przez co niejednokrotnie trudno połączyć skutek z przyczyną. Warto więc zachować czujność i w wypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Bagatelizowanie zatrucia trupim jadem może prowadzić do licznych powikłań zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach jest w stanie prowadzić nawet do śmierci.

Pełna likwidacja trupiego jadu z miejsc i obiektów pozostających w kontakcie ze zwłokami jest możliwa wyłącznie przy użyciu niezwykle silnych środków chemicznych. Do ich stosowania konieczne są jednak odpowiednie uprawnienia, dlatego w wypadku podejrzenia skażenia ptomainami należy skorzystać z usług profesjonalnych firm trudniących się sprzątaniem i odkażaniem lokali po zgonach, takich jak renomowana i posiadająca wieloletnie doświadczenie firma Vector.

Zatrudnij specjalistów od usuwania trupiego jadu

Skontaktuj się z nami: +48 725 392 578