Usuwanie fekaliów

Zalanie domu fekaliami to awaria, w wyniku której może dojść do zniszczenia dobytku i skażenia pomieszczeń mieszkalnych szkodliwymi dla zdrowia drobnoustrojami. Z tego powodu do sprzątania po wybiciu kanalizacji nie wystarczą mop i wiadro z wodą. Lokal zalany fekaliami powinien zostać odpowiednio zdezynfekowany przy użyciu profesjonalnych środków czyszczących i zaawansowanych technologicznie narzędzi.

Kiedy i gdzie najczęściej dochodzi do zalania fekaliami?

Do zalania fekaliami dochodzi najczęściej na skutek tak zwanej cofki z kanalizacji. Ma ona miejsce w sytuacji, gdy woda z miejskiej sieci wodociągowej wraca do budynku.

Cofka spowodowana jest zazwyczaj zatkaniem rur. Pojawia się przede wszystkim w następstwie ulewnych deszczy.

Zalanie mieszkania fekaliami może być również wynikiem nieszczelności instalacji odpowiedzialnej za odprowadzanie ścieków. Na skutek pęknięcia rury lub powstania w niej dziury bądź szczeliny nieczystości są w stanie wydostać się poza system kanalizacyjny.

Zalanie fekaliami to problem dotyczący przede wszystkim domów jednorodzinnych. Awarie tego typu zdarzają się jednak także w budynkach wielorodzinnych. Najbardziej narażone na wybicie kanalizacji są z reguły piwnice oraz garaże.

Sposób usuwania fekaliów

Zanieczyszczenia, które wydostały się z kanalizacji, stanowią źródło zagrożenia biologicznego. Z tego powodu sprzątaniem po fekaliach w zalanych pomieszczeniach zajmują się profesjonalne firmy sprzątające posiadające stosowne uprawnienia, doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt. Firmy tego typu nie tylko usuwają zabrudzenia, lecz także dokonują głębokiej dezynfekcji sprzątanych pomieszczeń.

W Twoim mieszkaniu wybiła kanalizacja?
Realizujemy sprzątanie po fekaliach 24/7 – zadzwoń:

 

Proces czyszczenia po zalaniu fekaliami wymaga usunięcia i zutylizowania zanieczyszczonych przedmiotów lub, w miarę możliwości, zdezynfekowania ich i przywrócenia do stanu pozwalającego na ponowne użytkowanie. Wszystkie powierzchnie w lokalu zostają następnie oczyszczone z fekaliów. W sytuacji, gdy zanieczyszczenia dostały się głęboko, konieczne jest zerwanie tapet oraz podłóg.

W celu zwalczenia utrzymującego się w zalanym pomieszczeniu odoru stosowane są metody pozwalające na skuteczne usunięcie czynników odpowiedzialnych za przykrą woń. Są to dezynfekcja, ozonowanie oraz dezodoryzacja, przeprowadzane przy użyciu środków o silnym działaniu i nowoczesnych technologii.

Dezynfekcja po zalaniu fekaliami

Dezynfekcja wykonywana jest po zalaniu fekaliami piwnicy i innych pomieszczeń w celu wyniszczenia mikroorganizmów w formie wegetatywnej. Metoda ta korzysta ze specjalistycznych środków chemicznych, biologicznych oraz mechanicznych, takich jak para wodna, gorące powietrze, ogień i promieniowanie UV.

Dzięki przeprowadzeniu dezynfekcji możliwe jest całkowite zneutralizowanie wirusów, bakterii i patogenów, które namnożyły się w lokalu zalanym w wyniku wybicia lub rozszczelnienia kanalizacji.

Ozonowanie po zalaniu fekaliami

Ozonowanie po zalaniu fekaliami wykonywane jest w celu usunięcia z lokalu zarówno nieprzyjemnych zapachów, jak i stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka mikroorganizmów. Metoda ta polega na przeprowadzeniu reakcji chemicznej, w trakcie której ozon utlenia się wraz z niepożądanymi substancjami znajdującymi się w zanieczyszczonym pomieszczeniu. Substancje te są rozbijane przez cząsteczki ozonu na czynniki proste, których działanie nie jest już dłużej szkodliwe dla użytkowników poddawanego procesowi czyszczenia lokalu.

Wykonanie ozonowania w zalanym fekaliami lokalu umożliwia całkowitą eliminację nieprzyjemnych zapachów oraz potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów.

Dezodoryzacja po zalaniu fekaliami

Po zalaniu fekaliami piwnicy, garażu i innych pomieszczeń profesjonalne firmy sprzątające przeprowadzają również dezodoryzację. Metoda ta stosowana jest pomocniczo przy ozonowaniu. Do jej wykonania wykorzystuje się promieniowanie UV. Dzięki dezodoryzacji proces usuwania bakterii, wirusów, roztoczy, grzybów i pleśni zostaje wzmocniony, a właściciel zalanego lokalu zyskuje pewność, że jego użytkowanie jest na powrót w pełni bezpieczne.

Dezodoryzacja po usunięciu fekaliów

Zalanie piwnicy fekaliami – sanepid

Profesjonalna firma sprzątająca Vector, zajmująca się usuwaniem skutków zalania fekaliami i przywracaniem zanieczyszczonych pomieszczeń do stanu umożliwiającego ich ponowne użytkowanie, posiada uprawnienia pozwalające na wystawienie zaświadczenia do sanepidu. Tego typu dokument stanowi potwierdzenie wykonanych prac i gwarancję ich zgodności z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

Właściciel lokalu, który ucierpiał w wyniku wybicia kanalizacji, może ubiegać się o odszkodowanie za zalanie mieszkania fekaliami. W tym celu powinien on dobrze udokumentować całe zdarzenie i w czasie określonym w polisie poinformować o zajściu firmę ubezpieczeniową. Sporządzenie protokołu z zalania musi nastąpić przed rozpoczęciem prac dążących do usunięcia szkody.