Wycena indywidualna, po ustaleniu warunków zlecenia.

Auta od 12 m3

Płatności:

  • gotówkowe – tak
  • przelew – tak

Regulamin

W przypadku niewywiązania się z należnych płatności wobec firmy Vector, firma zwróci zamawiającemu odebrane odpady w miejscu zamówienia odbioru zgodnie z ilością zaległości wobec firmy.